Handelshuurlening

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De maatregel houdt in dat de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet via een lening aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Voorwaarden

Welke ondernemingen?

U komt alleen in aanmerking voor de handelshuurlening als uw zaak recht had op de corona-hinderpremie. De handelshuurlening is dus bedoeld voor ondernemingen die, als huurder van een pand dat gelegen is in het Vlaams Gewest, verplicht werden hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten.

Sinds 7 augustus 2020 komt ook de evenementensector in aanmerking voor de handelshuurlening. Ook ondernemingen in de eventsector, die gebouwen huren om bijvoorbeeld materiaal op te slaan, kunnen dus de handelshuurlening aanvragen als de hoofdactiviteit van hun onderneming opgenomen is in deze lijst.

Overeenkomst huurder-verhuurder

Als basis voor een handelshuurlening sluiten de huurder en de verhuurder een vrijwillige overeenkomst.

 • Verhuurder

De verhuurder scheldt de huurder 1 of 2 maanden huur, inclusief lasten, kwijt. Hij verkrijgt zo zekerheid over de betaling van de volgende 2 tot 4 maanden huur, aangezien de uitbetaling van de handelshuur rechtstreeks aan de verhuurder gebeurt.

 • Huurder

De huurder vraagt een lening aan voor de betaling van maximaal 4 maanden van de handelshuur (met een maximum van 60.000 euro per pand). Op die manier krijgt de verhuurder zekerheid over die betaling.

De regeling kan betrekking hebben op ten vroegste de huur die verviel in de maand april 2020.

Procedure

Deadline

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021. De verhuurder moet de aanvraag bevestigd hebben vóór 8 juli 2021.

Hieronder leest u hoe u de handelshuurling zelf kunt aanvragen. U vindt een uitgebreide uitleg op de website van VLAIO.

Overeenkomst

Als basis voor een handelshuurlening sluiten de huurder en de verhuurder een vrijwillige overeenkomst. Die voorziet in de opschorting van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur voor 3 tot 6 maanden, waarna:

 • de verhuurder 1 of 2 maanden huur, inclusief lasten, kwijtscheldt
 • en de huurder een lening aanvraagt voor de betaling van maximaal 4 maanden van de handelshuur, met een maximum van 60.000 euro).

In de modelovereenkomst ziet u wat u zult moeten invullen in de online tool waarmee u uw aanvraag indient. Zodra u de vragen online beantwoord hebt, zal de tool automatisch een overeenkomst aanmaken die u kunt afdrukken en bewaren. Voor de online aanvraag hebt u de onderstaande gegevens nodig:

 • het originele huurcontract (registratienummer, data, …)
 • de gegevens van huurder, verhuurder en betrokken pand(en)
 • afspraken over de maand(en) waarop de overeenkomst zal slaan.

Loket

Vraag de handelshuurlening aan via de roze knop op deze VLAIO-webpagina.

De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

 • De huurder begint de aanvraag en doorloopt een beperkt aantal schermen.
 • Zodra de huurder zijn aanvraag afgerond heeft, krijgt de verhuurder een mail met de vraag om in te loggen en de gegevens te bevestigen, waarna de aanvraag definitief is ingediend. Bekijk de handleiding voor de verhuurder.

Bekijk de handleiding.

Wettelijk vertegenwoordiger

De wettelijke vertegenwoordiger(s) van uw onderneming heeft normaal gezien automatisch toegang tot de digitale maatregelen van VLAIO. U kunt zelf nagaan wie de wettelijk vertegenwoordiger is voor uw onderneming in de KBO Public Search.

Uitbreiding

Als u al een handelshuurlening verkregen hebt, kunt u een uitbreiding (extra lening) aanvragen. Als u al een handelshuurlening voor 1 of 2 maanden huur hebt verkregen volgens de regeling die liep tot 3 januari 2021, kunt u een uitbreiding vragen tot - in totaliteit - maximaal 4 maanden huur en een maximaal totaalbedrag van 60.000 euro per pand.

U doet dat op dezelfde manier als de oorspronkelijke aanvraag, dus online via de roze knop ‘aanvraag’ op de website van VLAIO. Na het inloggen vindt u naast het al goedgekeurde dossier de knop ‘vraag uitbreiding aan’. Via die knop kunt op een eenvoudige manier een bijkomende lening aanvragen voor hetzelfde pand of dezelfde panden.

Na de aanvraag

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier bezorgt VLAIO alle gegevens aan PMV/z-Leningen, die vervolgens de feitelijke leenovereenkomst (akte, met onder meer de aflossingstabel) bezorgt aan de huurder (via mail, in principe binnen 5 werkdagen).

De uitbetaling door PMV/z-Leningen gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, zodra het de door de huurder ondertekende leenovereenkomst weer ontvangen heeft. Sinds maart 2021 werkt PMV met digitale ondertekening, waarbij de akte via het platform Connective aan de klant wordt overgemaakt via een link per mail.

Boekhouder

U kunt uw aanvraag ook door uw boekhouder laten indienen, op voorwaarde dat hij daarvoor de juiste volmacht krijgt.

Bedrag

De waarde van de handelshuurlening van 1 onderneming bedraagt maximaal 4 maanden huur per pand, inclusief lasten, en bedraagt maximaal 60.000 euro per pand (max. 150.000 euro voor al de panden samen).

Terugbetaling

U moet de handelshuurlening ten laatste 24 maanden na de toekenning van het krediet volledig terugbetaald hebben. De terugbetalingen

 • moeten pas starten 6 maanden na toekenning van de handelshuurlening
 • worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden die volgen op de eerste 6 maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden.

Rente

De rente bedraagt 2% per jaar.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat.

Regelgeving

 1. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun
 2. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
 3. Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus