Niet-dringende interventies van de brandweer bij extreem weer

Als u tijdens tijdens storm of wateroverlast de brandweer nodig hebt, maar er is niemand in (potentieel) levensgevaar, moet u niet naar het noodnummer 112 bellen. U kunt hulp vragen van de brandweer in uw buurt:

  • via het e-loket van uw hulpverleningszone (indien beschikbaar)
  • op het betalende nummer 1722 (enkel indien geactiveerd)
  • rechtstreeks bij het brandweerkorps van uw gemeente.

Tijdens extreme weersomstandigheden zal het telefoonnummer 1722 geactiveerd worden voor niet-dringende interventies van de brandweer. Bedoeling is dat het noodnummer 112 zo niet meer overbelast raakt, waardoor mensen in levensgevaar sneller geholpen kunnen worden.

Voorwaarden

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn, bv. wanneer er gewonden zijn, bij brandgevaar of instortingsgevaar of bij gevaren op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabels, gaslek, gevallen stenen, ...). Enkel in die gevallen mag u het noodnummer bellen.

Na extreem weer kan de brandweer ook niet-dringende interventies uitvoeren, bijvoorbeeld:

  • veel schade aan de dakbedekking
  • ondergelopen kelder
  • wateroverlast op de openbare weg.

Wanneer er geen risico op levensgevaar is en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is, neemt u contact op met een gekwalificeerde professional (elektricien of netbeheerder, aannemer, boomzager, ...). U mag de brandweer niet contacteren voor bv. een elektriciteitspanne, een omgevallen boom in de tuin, een beschadigd tuinhuis, hagelschade aan een voertuig, ...

Procedure

Melding via online formulier

Via Stormschade.Vlaanderen kunt u online brandweerhulp aanvragen. Uw melding komt rechtstreeks in de meldkamer van uw brandweer terecht. Op de website vindt u ook de contactgegevens van professionele hulp (dakwerker, boomzager, opruimingsfirma...) in uw omgeving.

Opgelet: niet elke hulpverleningszone heeft een online formulier. In dat geval neemt u rechtstreeks contact op met uw brandweerkorps of belt u naar het nummer 1722 wanneer het actief is.

Bellen naar 1722

Vorm het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast voor niet-dringende interventies van de brandweer. De activatie van het nummer 1722 zal steeds via de media aangekondigd worden.

Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor komt u opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

Nadat u het nummer 1722 hebt gebeld, is het belangrijk om geduldig te wachten op de komst van de brandweer. Zij bekijken situatie per situatie en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Als u al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.

Brandweer in uw buurt

Als uw hulpverleningszone geen online formulier heeft en het nummer 1722 is (nog) niet geactiveerd, dan kunt u ook altijd contact opnemen met het brandweerkorps van uw gemeente via hun rechtstreeks nummer.

Bedrag

Oproepen naar 1722 zijn betalend.

Procedure via e-loket Hulpverleningszone Taxandria

U kan schade bij extreem weer ook melden via het e-loket van de Hulpverleningszone Taxandria. Via het e-loket komt uw melding direct in het systeem van de brandweer.

Als het formulier verzonden is, krijgt u een e-mail: deze e-mail moet u bevestigen! Geen e-mail ontvangen? Controleer dan even uw spam-folder.