Sportraad

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Elke sportvereniging met een actieve werking in Baarle-Hertog kan lid worden van de sportraad. Op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur levert de sportraad advies over het lokaal sportbeleid.

Daarnaast neemt de sportraad ook een actieve rol op zich door een aantal activiteiten te organiseren met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen. De sportraad huldigt jaarlijks sporters die zich verdienstelijk gemaakt hebben in hun sporttak.