Algemene voorwaarden en procedure voor het Groeipakket

De kinderbijslag werd op 1 januari 2019 het Groeipakket en is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Voorwaarden

Een kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt of 21 jaar voor kinderen met een handicap.

Het kind dat niet de Belgische nationaliteit heeft, moet voor minstens 3 maanden verblijfsrecht hebben in België.

Kinderen vanaf 18 tot 25 jaar

Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft vanaf 18 jaar tot en met de maand waarin het 25 wordt, onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket:

Secundair onderwijs

 • Uw kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, of een ondernemersopleiding.
 • Uw kind volgt een voltijdse dagopleiding binnen het volwassenenonderwijs: een officieel erkend ondernemerschapstraject dat minimaal 17 lesuren per week telt (bijvoorbeeld bij SYNTRA). Wie een voltijdse dagopleiding volgt, kan, mits naleving van de voorwaarden, fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op het groeipakket (voormalige kinderbijslag) behouden.
 • Uw kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende opleiding aan een centrum voor alternerend onderwijs.
 • Uw kind volgt buitengewoon onderwijs.

Hoger onderwijs

 • Uw kind is ingeschreven volgens de bachelor-masterstructuur (BAMA) in één of meer instellingen voor hoger onderwijs, volgt daarin een of meerdere opleidingen, en is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.
 • Uw kind werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs.
 • Uw kind volgt een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten (studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee).
 • Uw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 27 studiepunten (specifieke lerarenopleiding) of 13 uur per week (hoger beroepsonderwijs).

Schoolverlater

 • Uw kind is gestopt met studeren. Als schoolverlater heeft uw kind nog maximaal 12 maanden recht op een Groeipakket.

  Uw kind kan bijvoorbeeld een jaar werken en beslissen om terug te gaan studeren. Als de studies aan de voorwaarden voldoen en uw kind is nog onder de 25 jaar, dan kan u terug recht hebben op het Groeipakket.

Opgelet: Schoolverlaters en studerende kinderen verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of een sociale uitkering ontvangen.

Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Een kind dat ouder is dan achttien en deelneemt aan de examens van de Examencommissie heeft in principe geen recht meer op het Groeipakket.

Procedure

U kunt het Groeipakket aanvragen bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket. U kunt zelf kiezen bij welke uitbetaler u het Groeipakket aanvraagt. Veranderen van uitbetaler kan na één jaar aansluiting. Kiest u voor een nieuwe uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in uw gezin.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van het kind. Het maandelijkse basisbedrag is 173,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).