Bestuur   Organisatie & Diensten   Officiële Berichten   Leven & Welzijn   Jeugd & Onderwijs  
 Cultuur & Vrije Tijd   Bouwen & Wonen   Werken & Ondernemen   Afval & Milieu   Verkeer & Veiligheid  
 Toerisme   Tourism (ENG)   Baarle-Nassau.nl  

Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan (nieuw venster)  bedrijvengids (nieuw venster)  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 De Belgische nationaliteit - toekenning

 

Regel
de Belgische nationaliteit wordt toegekend op grond van:
de nationaliteit van de ouder(s) art. 8
een adoptie art. 9
de geboorte in België art. 10-11-11bis
een gevolg van de akte van verkrijging art. 12

Toekenning volgens de Belgische nationaliteit van de ouder

De Belgische nationaliteit wordt van rechtswege verleend aan de kinderen op grond van de Belgische nationaliteit van de vader of moeder voor zover die ouder de Belgische nationaliteit bezit op de geboortedag van het kind of op de dag van zijn overlijden bij overlijden vóór de geboorte van een ouder.
Belg is:
-->het kind geboren in België uit een Belgische ouder
(art.8 §1,1° Wet)
-->het kind geboren in buitenland: uit een Belgische ouder geboren in België of in gebieden onder Belgisch bestuur of souvereiniteit (art.8 §1, 2°, a Wet)

-->uit een Belgische ouder geboren in het buitenland die binnen
5 jaar na de geboorte een verklaring aflegt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats met verzoek om toekenning van de Belgische nationaliteit voor het kind. De verklaring gebeurt zonder getuigen en wordt ingeschreven in het geboorteregister, aanvullend register of bijzonder register.(art.8 §1, 2°, b Wet)

-->het kind geboren uit een Belgische ouder, op voorwaarde dat het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar of zijn ontvoogding vóór die leeftijd (art.8 §1, 2°, c Wet). Betrokkene behoudt die nationaliteit als niet is aangetoond vóór de meerderjarigheid dat hij een andere nationaliteit bezit.
Wanneer de afstamming niet langer vaststaat behoudt de belanghebbende de Belgische nationaliteit als hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of ontvoogd is vóór die leeftijd.

Toekenning op grond van adoptie door een Belg

Belg wordt de dag dat de adoptie uitwerking heeft, indien het op die dag de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt of niet is ontvoogd:

--> het kind geboren in België en geadopteerd door een Belgische ouder
(art.9 1° Wet)
-->het kind geboren in buitenland: geadopteerd door een Belg geboren in België of in gebieden onder Belgisch bestuur en souvereiniteit (art.9, 2°, a Wet)

-->geadopteerd door een Belg geboren in het buitenland die binnen
5 jaar na de dag dat de adoptie uitwerking heeft een verklaring aflegt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats met verzoek om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn geadopteerd kind. De verklaring gebeurt zonder getuigen en wordt ingeschreven in het geboorteregister, aanvullend register of bijzonder register.(art.9 , 2°, b Wet)

-->het kind geadopteerd door een Belg, op voorwaarde dat het kind geen andere nationaliteit bezit (art.9, 2°, c Wet). Betrokkene behoudt die nationaliteit als niet is aangetoond vóór de meerderjarigheid dat hij een andere nationaliteit bezit.

De herroeping van de adoptie heeft geen verlies van Belgische nationaliteit tot gevolg.

Toekenning op grond van geboorte in België

-->Van rechtswege: Het kind wordt van rechtswege Belg als het:

-geboren is in België
-geen 18 jaar is of ontvoogd voor 18 jaar
-staatloos zou zijn indien het de Belgische nationaliteit niet bezat.
(bv. vreemdeling die zijn vreemde nationaliteit verliest vóór 18 jaar)

-->Mits verklaring door ouder als:

"Derde-generatiekind" (art. 11)

het kind geboren in België uit of geadopteerd door een vreemde ouder
de vreemde ouder zelf in België is geboren en heeft er gedurende 5 jaar in de loop van 10 jaren die aan de geboorte of de dag dat de adoptie uitwerking heeft, voorafgaan, zijn hoofdverblijfplaats gehad

"Tweede-generatiekind" (art. 11/bis)

het kind geboren in België
ouders of adoptanten een verklaring afleggen tot toekenning van de Belgische nationaliteit voordat het kind 12 jaar wordt
het kind sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats in België heeft
de beide ouders of adoptanten moeten gedurende 10 jaar voorafgaand aan de verklaring hun hoofdverblijfplaats in België hebben

Toekenning als gevolg van akte van verkrijging

Een kind dat geen 18 jaar is of niet ontvoogd is vóór die leeftijd, waarvan een ouder of een adoptant die het gezag uitoefent vrijwillig de Belgische nationaliteit verkrijgt of herkrijgt, wordt automatisch Belg.
Indien deze kinderen dit wensen kunnen ze vanaf hun 18 jaar op ieder ogenblik afstand doen van de Belgische nationaliteit op voorwaarde dat ze niet staatloos worden.


 

Praktisch

  burgerlijke stand
Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
mail ons
openingsuren
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv (nieuw venster)
 
versie voor blinden en slechtzienden verlaten
BlindSurfer (nieuw venster)