Bestuur   Organisatie & Diensten   Officiële Berichten   Leven & Welzijn   Jeugd & Onderwijs  
 Cultuur & Vrije Tijd   Bouwen & Wonen   Werken & Ondernemen   Afval & Milieu   Verkeer & Veiligheid  
 Toerisme   Tourism (ENG)   Baarle-Nassau.nl  

Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan (nieuw venster)  bedrijvengids (nieuw venster)  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 De Belgische nationaliteit

 

Principes
Het behoort tot de bevoegdheid van iedere staat in zijn wetgeving te bepalen wie zijn onderdanen zijn. Er is geen invloed van het nationaliteitsrecht van een bepaalde staat op een andere staat. (Verdrag van 's Gravenshage)
Gevolgen hiervan; Iedere vraag of een persoon de nationaliteit van een staat bezit, moet worden beantwoord overeenkomstig de wetgeving van die staat.
Een persoon die 2 of meer nationaliteiten bezit kan door elk van de staten waarvan hij de nationaliteit bezit als zijn onderdaan beschouwd worden.

Een persoon met 2 of meer nationaliteiten moet in België worden behandeld alsof hij er één had (d.i. de nationaliteit van het land waarin de persoon zijn voornaamste verblijfplaats of de nauwste banden met heeft).

Gevolgen
De verwerving of verlies van de Belgische nationaliteit heeft enkel gevolgen voor de toekomst.
De afstamming heeft inzake de Belgische nationaliteit enkel gevolg als ze is vastgesteld vóór de meerderjarigheid of ontvoogding voor 18 jaar (bijvoorbeeld nationaliteitswijziging van de ouders heeft geen rechtstreeks gevolg op het kind nadat dit 18 jaar heeft bereikt).

Vertegenwoordiging
Iedere rechtshandeling met betrekking tot de verwerving of verlies van de Belgische nationaliteit kan gesteld worden krachtens een bijzondere en authentieke volmacht.
Personen die onbekwaam zijn uit hoofde van hun geestestoestand, worden, voor het verrichten van rechtshandelingen inzake nationaliteit, vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegekend kunnen door deze worden vertegenwoordigd.


 E-loket
Nationaliteit: aanvraag documenten voor anderen
Nationaliteit: aanvraag documenten voor jezelf
 

Praktisch

  burgerlijke stand
Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
mail ons
openingsuren
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv (nieuw venster)
 
versie voor blinden en slechtzienden verlaten
BlindSurfer (nieuw venster)