versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 6. goed om weten ...

 

Kinderen kunnen enkel opgevangen worden bij Stekelbees als zij vooraf ingeschreven zijn en de gevraagde documenten aan de coördinator bezorgd werden.

Voor de praktische organisatie en om overbezetting te voorkomen moet elk opvangmoment vooraf gereserveerd worden.

Wat moet je meegeven met je kind?
Reservekleding voor de kleuters, eventueel ook voor de andere kinderen om aan te trekken bij de sport- en spelactiviteiten. Boterhammen en drank en een vieruurtje voor woensdagnamiddag en snipperdagen en vakantiedagen. Een koek of een stuk fruit en drank voor de naschoolse opvang.

De kinderen worden ’s morgens door de ouders in het opvanglokaal gebracht en aangemeld en ’s avonds in het lokaal opgehaald en afgemeld.

Aan de ouders wordt gevraagd om de aanwezigheidslijst na te kijken en te handtekenen.

De maandelijkse afrekening gebeurt d.m.v. facturen, liefst te betalen via domiciliëring. 

Je kind is gedurende het verblijf in de opvang en tijdens uitstapjes verzekerd voor lichamelijke ongevallen. 

De ouderbijdrage voor buitenschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar

 

Praktisch

  buitenschoolse kinderopvang Stekelbees
Molenbaan 1 bus 2
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 03 64
mail ons

U kan terecht bij de coördinator op woensdag van 13.30u tot 14.30u op het secretariaat van Stekelbees.

 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv