Politieverordening van de burgemeester van 30 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

Datum bekendmaking vrijdag 31 juli 2020
Datum besluit donderdag 30 juli 2020

Artikel 1

Zaterdag 1 augustus 2020 moeten alle handelszaken, uitgezonderd apotheken, restaurants en cafés, gesloten zijn tussen 18.00 uur en 24.00 uur in navolgende straten:

  • Molenstraat, vanaf de Singel tot Amalia van Solmstraat
  • Kapelstraat, vanaf Molenstaat tot Klokkenstraat
  • Chaamseweg, vanaf Loswal tot Leliestraat
  • Nieuwstraat
  • Kerkstraat

 

Artikel 2

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 3

Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan.

 

Artikel 4

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van voormelde straffen alleen.

 

Artikel 5

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.