Politieverordening – uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)

Datum bekendmaking vrijdag 30 jun 2023 om 00:00
Datum besluit donderdag 29 jun 2023 om 00:00

Artikel 1

Het bij onderhavige beslissing gevoegde uniform gemeentelijke politieverordening (UGP) goed te keuren.

Artikel 2

Vanaf de inwerkingtreding van het UGP waarvan sprake in artikel 1 wordt de bestaande politieverordening betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad inzitting van 19 maart 2009, opgeheven.

Artikel 3

Vanaf de datum van inwerkingtreding van het UGP waarvan sprake in artikel 1 wordt het bestaande retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2004, opgeheven.

De gemeenteraad stelt de uniform gemeentelijke politieverordening (UGP) vast zoals in bijlage gevoegd bij onderhavige beslissing.