Oudste graven verdwijnen op begraafplaats Zondereigen

In 2022 zal een deel van de begraafplaats in Zondereigen ontruimd worden. Dat gebeurt daar voor de eerste keer. De oudste graven zullen vanaf volgende zomer geruimd worden. Het oorlogsmonumentje ter herinnering aan de neergestorte vliegtuigbemanning tijdens WOII blijft op de huidige plek behouden.

Er verdwijnen een 65-tal grafzerken, deze hebben allemaal een overlijdensdatum tussen 1935 en 1956. Het plan Bijlage - zone ontruiming begraafplaats Zondereigen.pdf135,7 Kb(pdf) toont de te ontruimen zone. Aan elk graf in deze zone en aan de ingang van de begraafplaats wordt een bekendmaking over de ontruiming uitgehangen. De nabestaanden die gekend zijn bij de gemeente worden persoonlijk aangeschreven. Omdat we niet van alle graven nabestaanden kunnen terugvinden, informeren we de bevolking via verschillende kanalen.

Nabestaanden of belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om grafzerken of voorwerpen te verwijderen voor de ontruiming plaatsvindt. Zij nemen hiervoor op voorhand contact op met de gemeente via tel. 014 69 80 70 of mail gemeente@baarle-hertog.be. Vanaf 15 mei 2022 tot en met 14 juli 2022 mogen nabestaanden of belanghebbenden grafzerken of voorwerpen weghalen. Een jaar na de bekendmaking van de ontruiming worden de overgebleven grafzerken eigendom van het gemeentebestuur en zullen ze verwijderd worden. Een gespecialiseerde firma zal de stoffelijke overschotten weghalen en verzamelen in een nieuw graf. De gemeente zal een gedenksteen plaatsen op het verzamelgraf en de ontruimde zone een nieuwe, groene en onderhoudsvriendelijke invulling geven voor toekomstige begravingen. 

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021