Openbaar onderzoek digitale atlas

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. Op de website www.integraalwaterbeleid.be kan je het ontwerp inkijken en becommentariëren. Ook op deze website vind je de bekendmaking over het openbaar onderzoek.

Na het openbaar onderzoek zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in overleg met de betrokken waterloopbeheerders de opmerkingen verwerken. De minister van Omgeving zal de aangepaste digitale atlas vervolgens definitief goedkeuren.

Gepubliceerd op donderdag 02 september 2021