Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt

De interlokale vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt is een samenwerkingsverband van zes gemeenten en OCMW’s van de Noorderkempen: Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. De ILV Noorderkempen Werkt slaat de handen in elkaar voor de coördinatie van het lokale tewerkstellingsbeleid en overkoepelende initiatieven op vlak van welzijn en zorg.

De uitgangspunten van ILV Noorderkempen zijn:

  • Nieuwe trends, projectoproepen, beleid in ontwerpfase,... signaleren aan de partnergemeenten.
  • Expertise en kennis opbouwen en lokaal verankeren.
  • Kansen tot het uitwisselen van ervaringen, leernetwerken organiseren.
  • Versterken of uitbreiden lokaal aanbod dienstverlening (specialismen).

Hieronder vind je meer info over de projecten van ILV Noorderkempen werkt waarin de gemeente Baarle-Hertog participeert: