versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact
Interesse in ruimtelijke ordening? Laat je stem horen in de gecoro (2e oproep)
De gemeente Baarle-Hertog lanceert een nieuwe oproep voor kandidaat-leden voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg de gecoro. 


De samenstelling van de gecoro ligt vast. Het adviesorgaan voor ruimtelijke ordening bestaat uit acht leden. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangeduid. 
- zes leden vertegenwoordigen volgende verenigingen en organisaties:
    • één vertegenwoordiger vanuit de milieu- en/of natuurorganisaties
    • één vertegenwoordiger vanuit de landbouworganisaties
    • één vertegenwoordiger vanuit de middenstandsorganisaties
    • één vertegenwoordiger vanuit de werknemers
    • twee vertegenwoordigers vanuit de socio-culturele organisaties
Deze kandidaten worden voorgedragen door hun vereniging of organisatie. 

- twee leden worden aangesteld als deskundige op gebied van ruimtelijke ordening op basis van kennis en/of ervaring met de lokale context.

Iedere burger met een bijzondere interesse voor ruimtelijke ordening kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Kandidaturen worden schriftelijk ingediend, bij voorkeur via mail

Voor meer informatie neem je contact op met Paul Hazen, omgevingsambtenaar, via het tel. nr. (014) 69 80 70 of  gemeente@baarle-hertog.be

Publicatiedatum van dit bericht: 16-05-2019

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv