versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact
Wat als ik niet kan gaan stemmen op 26 mei 2019?
Op zondag 26 mei 2019 worden in België de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Deze vallen samen met de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. 


Geldige redenen voor afwezigheid
In België is de stemming verplicht. Dat betekent dat, als je ingeschreven bent op de kiezerslijst, je je op de dag van de verkiezingen verplicht moet aanbieden in het stembureau. 

Toch kan het zijn dat je niet kan gaan stemmen. Er zijn zeven geldige redenen om afwezig te zijn:
Je bent wegens ziekte niet in staat om naar het stembureau te gaan. Dit moet je bewijzen met een medisch attest.
Je kunt om beroepsredenen die dag onmogelijk gaan stemmen. Dit bewijs je met een attest van de werkgever.
Je verblijft tijdelijk in het buitenland. Dit bewijs je met een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (formulier A96a) of een verklaring op eer. 
Je bent student en je kunt je om studieredenen niet aanmelden op het stembureau. Dit bewijs je met een attest van de onderwijsinstelling.
Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger (of de leden van je gezin). De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest afgeleverd door de burgemeester van de gemeente.
Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Dit bewijs je met een attest van de directie van de instelling.
Je kunt om geloofsovertuiging je niet op het stembureau aanmelden. Dit bewijs je met een attest van de religieuze overheid.

Als je om één van de bovenstaande redenen niet kan gaan stemmen, kan je je verontschuldigen of een volmacht geven aan een andere kiezer. 

Volmacht geven
Wie niet kan gaan stemmen kan toch nog een stem uitbrengen door een volmacht te geven. Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer. De persoon aan wie je de volmacht geeft, is de volmachtkrijger. Zelf ben je de volmachtgever. Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Op de dag van de verkiezingen moet de volmachtkrijger eerst zelf gaan stemmen. 

Je hebt volgende documenten nodig om een volmacht te geven:
- het volmachtformulier
- een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan (o.w.v. ziekte, werk, verblijf in het buitenland, …) of een verklaring op eer (als je op vakantie gaat in het buitenland en hiervoor geen bewijsstukken kan voorleggen) met een attest van de burgemeester (op voorhand aan te vragen op het gemeentehuis!)

Het volmachtformulier en de verklaring op erewoord kan je downloaden of ophalen op het gemeentehuis. Het volmachtformulier laat je zowel door de volmachtgever als de volmachtkrijger tekenen. 

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, moet volgende documenten afgeven aan de voorzitter van het stembureau vermeld op jouw oproepingsbrief:
- het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
- het attest dat de reden van je afwezigheid bewijst of een verklaring op erewoord met attest van de burgemeester
- de oproepingsbrief van de volmachtgever
- zijn/haar eigen oproepingsbrief
- zijn/haar eigen identiteitskaart

De volmachtkrijger moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtkrijger in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Verontschuldigen
Als je niet kunt gaan stemmen en je wilt geen volmacht geven kun je je verontschuldigen. Het is de vrederechter die uiteindelijk beslist of je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen.
Je bezorgt je oproepingsbrief, of laat hem bezorgen, samen met het attest dat de reden van je afwezigheid bewijst:
- voor de verkiezingsdag op het gemeentehuis van Baarle-Hertog
- op de verkiezingsdag zelf bij het stembureau waar je moet stemmen
- na de verkiezingen bij het vredegerecht in je gerechtelijk kanton

Lees meer of informeer je op het gemeentehuis, tel. 014 69 80 70, stuur een mail of kom langs.

Download
verklaring op erewoord (op vakantie in het buitenland)
Publicatiedatum van dit bericht: 26-04-2019

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv