versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact
Heffing waterverontreiniging Vlaamse Milieumaatschappij
Deze week krijgen inwoners van Baarle-Hertog die leidingwater gebruiken van Brabant water een rekening van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze rekening is de heffing op de waterverontreiniging 2018.
Heffing waterverontreiniging Vlaamse Milieumaatschappij

Waarom een heffing op waterverontreiniging?
Elk gezin in Vlaanderen betaalt mee om afvalwater te zuiveren. Dit is de “heffing op de waterverontreiniging”. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur van hun watermaatschappij, bv. gezinnen die in Zondereigen wonen betalen hun bovengemeentelijke saneringsbijdrage via hun factuur van Pidpa.

Gezinnen die leidingwater van Brabant water gebruiken ontvangen rechtstreeks een heffingsbiljet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De heffing 2018 wordt berekend op basis van je gefactureerde waterverbruik in 2017. 

Heb je recht op een sociaal tarief? 
Om recht te hebben op het sociaal tarief 2018, moet de aanvrager of een inwonend gezinslid op 1 januari 2018 genoten hebben van:
- een leefloon of levensminimum van het OCMW
- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen toegekend door de Federale Pensioendienst;
- de inkomensvervangende en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
- het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood toegekend door een Zorgkas (tot vóór 01/01/2018: de tegemoetkoming hulp aan bejaarden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

Hoe het sociaal tarief aanvragen? 
In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend op basis van een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit betekent dat gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, een heffingsbiljet ontvangen voor 20% van het totale heffingsbedrag. 

Wanneer het sociaal tarief niet automatisch is toegepast op het heffingsbiljet, moeten gezinnen die aan de voorwaarden voldoen tijdig (binnen de 3 maanden nadat de VMM het heffingsbiljet opstuurde) een aanvraag indienen bij de VMM. Aanvragen moeten schriftelijk verstuurd worden naar de Vlaamse Milieumaatschappij, t.a.v. de leidend ambtenaar, Postbus 10053, Postkantoor Aalst De Werf, 9300 Aalst.

Meer informatie
- VMM: tel. 0800 97 113 
- Sociale dienst, OCMW Baarle-Hertog, Parallelweg 1, tel. 014 69 80 70 of ocmw@baarle-hertog.be 

Publicatiedatum van dit bericht: 3-12-2018

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv