versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
raadscommissie
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact
Landbouwers kunnen droogteschade aan teelten indienen
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na bij de land- en tuinbouwbedrijven. Het is nu belangrijk dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen.
Landbouwers kunnen droogteschade aan teelten indienen

Aanvraag samenroeping schadecommissie voor vaststelling van schade aan teelten
Heb je als land- of tuinbouwer, al dan niet wonende in Baarle-Hertog, gronden in Baarle-Hertog, die getroffen zijn door de uitzonderlijke droogte? Dan kan je het gemeentebestuur vragen de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten, kortweg de schattingscommissie, samen te roepen. 

De vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s. Maar ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies, of bij een tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als ramp. 

Samenstelling schattingscommissie
- De burgemeester of zijn gemachtigde, voorzitter
- De ambtenaar van FOD Financiën of zijn vervanger
- De ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid of zijn vervanger
- De expert-landbouwer of zijn vervanger aangewezen door de burgemeester
- De expert-landbouwer aangewezen door de ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid of zijn vervanger

Hoe aanvragen?
Download het aanvraagformulier en bezorg je aanvraag aan de schattingscommissie: gemeente Baarle-Hertog, Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog. De schattingscommissie zal de schade aan de teelten vaststellen in de loop van de volgende weken.

Meer info
Vlaanderen – Departement Landbouw en Visserij 
Gemeente Baarle-Hertog – Paul Hazen – tel. 014 69 80 70 

Download
Aanvraagformulier vaststelling van schade aan teelten
Publicatiedatum van dit bericht: 31-07-2018

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv