versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
raadscommissie
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact
Gemeenteraadsverkiezingen: geen Belg, toch kan jij ook stemmen
Geen Belg? Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018, net als alle Belgische kiezers. Het enige wat je hiervoor moet doen is je vóór 1 augustus 2018 laten inschrijven op de kiezerslijst.
Gemeenteraadsverkiezingen: geen Belg, toch kan jij ook stemmen

Opgelet: na registratie, geldt voor jou de stemplicht net als voor alle andere kiezers. Wie zich vroeger al heeft ingeschreven, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018. Je kan je enkel inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de provincieraads- of parlementsverkiezingen.

Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
- moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
- moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)
- mogen niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling)

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien
- 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
- verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven

Hoe inschrijven op de kiezerslijst?
1. Je moet je laten registreren vóór 1 augustus 2018. Hiervoor gebruik je het inschrijvingsformulier dat je ofwel al ontvangen hebt in je brievenbus, of kan afhalen op het gemeentehuis of kan downloaden op www.ikstemook.be
2. Stuur het ondertekende formulier naar de gemeente Baarle-Hertog, p/a Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog of mail het naar gemeente@baarle-hertog.be of geef het af op het gemeentehuis.
3. Na ontvangst zal het gemeentebestuur je gegevens controleren en je laten weten of je inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Meer info
Meer informatie vind je op www.ikstemook.be (specifiek voor niet-Belgen). Toch nog vragen? Contacteer de dienst burgerzaken van de gemeente, tel. 014 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@baarle-hertog.be
Publicatiedatum van dit bericht: 28-06-2018

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv