Nieuwjaarsboodschap van de burgemeester

Burgemeester Frans De Bont deelt graag zijn nieuwjaarsboodschap.
De tekst verscheen vandaag in Ons Weekblad.

Beste lezer

Het was een bewogen jaar. Corona beheerste het nieuws, onze omgang met elkaar, onze gewoontes, ons leven. De grenzen gingen dicht in maart. België en Nederland pakten de crisis elk op hun eigen manier aan. Andere maatregelen of een andere timing, het leidde vaak tot vervelende situaties in Baarle. Maar één ding stond en staat nog steeds voorop, de gezondheid van u en uw naasten.

Corona had zeker ook een impact op de werking van de gemeente. Als kleine gemeente staan we dichtbij de burger. Inwoners, verenigingen en ondernemers klopten aan met allerlei vragen die we zo goed mogelijk probeerden te beantwoorden. Onze medewerkers stonden paraat, deels vanuit het gemeentehuis en deels vanuit thuis wanneer er op telewerken werd overgeschakeld. Ik ben trots op onze ambtenaren, tijdens de crisis werd duidelijk dat we kunnen rekenen op een betrokken en deskundig team.

In maart lanceerden we een nieuwe website en een eigen Facebookpagina. Twee digitale kanalen waarmee we onze inwoners snel konden informeren. Nog meer dienstverlening van de gemeente en het OCMW kan met de nieuwe website digitaal worden afgehandeld via het e-loket. Sommige attesten krijg je zelfs direct in je mailbox. Je kan dus vanuit je kot heel wat zaken met de gemeente regelen.

In juni was de eerste golf van de coronacrisis voorbij en werd er weer meer mogelijk. Toen op 1 juli duidelijk werd dat kermissen weer mochten doorgaan, heeft de gemeente in een recordtempo Zondereigen kermis op poten gezet. Helemaal volgens de veiligheidsvoorschriften konden de kinderen van Zondereigen het eerste weekend van juli genieten van de kermisattracties. De federatie van foorkramers was de gemeente er erg dankbaar voor.

In de zomer stelde de gemeente Baarle-Hertog de plannen voor een nieuw te bouwen cultuurcentrum veilig door de aankoop van een perceel grond aan de Loswal. Op het einde van 2020 bereikten de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau een akkoord over de kostenverdeling van het nieuwe cultuurcentrum. Dit akkoord maakte deel uit van een breder bestuursakkoord tussen beide gemeentebesturen. Het betekende een doorbraak in een aantal belangrijke gemeenschappelijke dossiers, zoals ook het gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle en de oprichting van een BGTS (de beoogde nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm). De samenwerking met Baarle-Nassau staat weer op punt, de neuzen staan in dezelfde richting, we kunnen weer vooruit.

In 2021 maken we verder werk van tal van grote projecten die vanaf 2022 zichtbaar zullen worden in onze gemeente. Samen met mijn schepenen vorm ik een hechte ploeg die ervoor wil gaan. Op de planning staat een volledige heraanleg van de Kapelstraat, de aanleg van een parking achter het kerkhof in Baarle-Hertog, een inbreidingsproject in de zone Kerkstraat / Molenstraat samen met het kerkbestuur en de heraanleg van de weg in Zondereigen vanaf het kapelletje tot aan het zuiveringsstation (3e fase dorpsstraat).

De komende vier jaar willen we al onze speelpleintjes aanpakken. Een eerste plein komt dit jaar aan bod. Hoe de pleinen eruit zullen zien zal in grote mate bepaald worden door de buurt. Het zijn namelijk de buurtbewoners zelf die het beste weten hoe het plein écht een plek van hen wordt waar ze kunnen ontspannen, spelen of elkaar ontmoeten.

Samen met het bisdom starten we dit jaar met de bouw van een nieuw schoolgebouw met ruimte voor de kinderopvang op de locatie van de huidige lagere school in Zondereigen. In de zomervakantie worden de bestaande gebouwen afgebroken waarna gestart kan worden met de bouwwerken. De klassen van de lagere school worden vanaf september tijdelijk ondergebracht in het klooster. De bouwwerken zullen ongeveer een jaar duren. Als alles volgens planning verloopt, kan het schooljaar 2022-2023 van start gaan in het nieuwe schoolgebouw.

Afsluiten doe ik met het grootste project van deze legislatuur, de bouw van een nieuw Cultuurcentrum. Dit doen we niet alleen, maar in goede samenwerking met de gemeente Baarle-Nassau en het Cultuurcentrum Baarle. De plannen zullen dit jaar verder worden uitgewerkt. Ondertussen zal er voor de herbestemming van het huidige gebouw een marktverkenning gebeuren. Tot aan de verhuis naar het nieuwe gebouw zal het huidige gebouw onderdak bieden aan de bibliotheek, de academie en tal van verenigingen en organisaties.

Corona zal ook in 2021 nog impact hebben op ons leven, in ieder geval nog tot de zomer. Maar we kunnen nu meer dan ooit hoopvol zijn. België startte begin januari de vaccinatieronde op in de woonzorgcentra. Het is essentieel om degenen die het meest kwetsbaar zijn eerst te beschermen. Zo kan het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens drastisch dalen. Tot die tijd is het belangrijk om vol te houden. Volg de maatregelen, alleen zo is er meer en meer mogelijk totdat we terug evolueren naar onze normale samenleving.

Onze zieken, alleenstaanden en ouderen verdienen onze aandacht. Hun wereld is vaak heel klein geworden en eenzaamheid loert om de hoek. Denk ook aan onze verenigingen, horeca en andere ondernemers. De crisis raakt velen van hen. Blijf daarom lid van je vereniging. Steun de horeca door bijvoorbeeld gebruik te maken van hun take-away-service. Koop bij Baarlese ondernemers of koop enclavecadeaubonnen als je op zoek bent naar een cadeau. Heb je het zelf moeilijk? Neem contact op met onze sociale dienst. Ook vanop afstand is hulp vaak mogelijk.

De kerstverlichting wordt straks opgeruimd, maar de dagen worden stilaan langer. 2021 wordt een jaar met veel lichtpuntjes. Alles komt goed!

Frans De Bont
burgemeester

Gepubliceerd op vrijdag 08 januari 2021