Nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben een nieuwe “Jeugdgemeenteraad over de grens”. Deze internationale jeugdgemeenteraad is een samenwerking tussen de beide gemeenten en de basisscholen uit Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

Installatievergadering

Op woensdag 10 januari legden 6 kinderen de eed af in het gemeentehuis van Baarle-Nassau. De kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de Belgische scholen legden de eed af bij schepen Sophieke Verhoeven. De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Nederlandse scholen staken hun hand op voor wethouder Janneke van de Laak.

Inspraak op jonge leeftijd

Het doel van de jeugdgemeenteraad is om inspraak te organiseren op kindermaat. Kinderen krijgen de kans om mee te denken over het gemeentelijk beleid, over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Door te werken met een jeugdgemeenteraad als inspraakmiddel leren kinderen wat democratie inhoudt en hoe een gemeente werkt.

En nu … aan de slag

Jongerenwerker Jordi gaat met de jeugdgemeenteraadsleden aan de slag. Samen met hem gaan de kinderen hun ideeën uitwerken in een plan met acties. Volgende vergadering vertellen de kinderen aan de schepen en wethouder welke ideeën ze verder willen uitwerken.

Samenstelling Jeugdgemeenteraad over de grens 2023-2024

Gepubliceerd op donderdag 11 januari 2024