Kandidaat-huurders moeten zich aanmelden voor sociale woning via nieuw inschrijvingsregister, ook wie al op wachtlijst staat

Inschrijven voor een sociale woning moet voortaan online via een centraal inschrijvingsregister. Kandidaat-huurders moeten zich er eenmalig inschrijven en ook wie op een wachtlijst staat moet zijn dossier herbevestigen binnen de maand om zijn plaats op wachtlijst te behouden.

Er is één online loket voor alle inschrijvingen voor een sociale woning: het centraal inschrijvingsregister

Woonmaatschappij Woonboog stuurt nog een brief naar iedereen die al ingeschreven werd op de wachtlijst. 

Lees meer over het nieuwe inschrijvingssysteem