Nieuw cultuurcentrum op de grens in Baarle weer een stap dichterbij

De gemeenten Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en het cultuurcentrum Baarle hebben deze week opnieuw belangrijke stappen gezet voor de realisatie van een nieuw cultuurcentrum op de grens. Na de selectie van drie bouwteams, breekt nu de gunningsfase aan.

Bouwteams aan de slag

De beide gemeenten en het cultuurcentrum stelden de gunningsdocumenten vast. De drie geselecteerde bouwteams kunnen nu aan de slag met het ontwerpen van het gebouw en het opmaken van de offertes. De beide gemeenten en het cultuurcentrum Baarle keurden tegelijkertijd de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de nieuwbouw goed. Het cultuurcentrum Baarle zal optreden als bouwheer namens de beide gemeenten.

Design & Build

Nu de gunningsdocumenten klaar zijn, kunnen de drie bouwteams van architecten, ingenieurs en aannemers dit voorjaar gaan werken aan hun projectvoorstel. De voorstellen moeten eind juni worden ingediend. Dan start de onderhandelingsfase waarin de projectvoorstellen nog bijgewerkt kunnen worden. De uiteindelijke gunning aan het bouwteam met het beste voorstel is voorzien in het voorjaar van 2024. Dit team zal het ontwerp (design) van het nieuwe cultuurcentrum verder uitwerken en bouwen (build). Het streven is de nieuwbouw nog voor de zomer van 2026 in gebruik te nemen.

Pal op de grens

Het nieuwe cultuurcentrum wordt een duurzaam en multifunctioneel gebouw dat voldoet aan de regels van de Nederlandse én Belgische overheden. Het wordt namelijk pal op de grens aan de Loswal gebouwd. Dit unieke gegeven is straks ook zichtbaar in het nieuwbouwproject.

Voor elke Baarlenaar

Cultuurcentrum Baarle wil het kloppend hart zijn van cultureel en sociaal Baarle. De realisatie van een nieuwe ontmoetingsruimte in het gebouw moet zorgen voor verbinding tussen mensen. Deze ruimte moet een sfeervolle huiskamer worden waar elke Baarlenaar zich goed voelt. Verder krijgt het gebouw onder andere een gezamenlijke foyer, een grote en kleine theaterzaal, een danszaal, verschillende multifunctionele lokalen, een auditorium, een bibliotheek, leslokalen voor de kunstacademie, een muziekbox, kleedruimten, werkplekken en een (les)keuken.

Gepubliceerd op vrijdag 17 maart 2023