Natuurbeheersplan "Vallei van het Merkske"

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een ontwerp natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling opgesteld voor het natuurgebied “de vallei van het Merkske” gelegen in de gemeenten Baarle-Hertog Merksplas en Hoogstraten.

Het beheerplangebied is bijna 200 ha groot, in te delen in 4 deelgebieden:

- De depressie van het Moer (deelgebieden Moer en Kerkemoer): dit is het brongebied van de Noordermark. De depressie zelf is ongeveer 68 ha groot en vrij aaneengesloten in vergelijking met de andere delen in het studiegebied.

- De gronden gelegen langs het Markske en Merkske (van stroomopwaarts richting stroomafwaarts: deelgebieden Princevelden, Kruisbeemden, Ruitervelden, Vossenberg, Heikant, Baarle Brugse Beemden en Halsche Beemden). Het landschap bestaat hier uit een mozaïek van natte beemden (hooilanden langs de beek) en beek begeleidend bos.

- Het gebied ‘Noordermark’ is te beschouwen als een verbindingszone tussen het Merkske en de depressie van het Moer. Het betreft een zeer smalle vallei die voor het grootste deel uit landbouwgebied is gehaald.

- Het Strikkeven is een hoger gelegen historisch heideven dat bij het uitvoeren van de inrichtingswerken van de ruilverkaveling Zondereigen gedeeltelijk is hersteld.

Raadpleeg het ontwerp natuurbeheerplan en de bijhorende toegankelijkheidsregeling en lees hoe je opmerkingen of bezwaren kan doorgeven

Gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020