Militieattest

Een militieattest is een attest dat bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed.

U heeft dit attest soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor uw pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976 kunnen een militieattest krijgen.

Procedure

U kan dit attest aanvragen bij:
  • het gemeentebestuur van uw woonplaats
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als u niet meer in België woont. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.
  • het Ministerie van Defensie

Heeft u een stamboekuittreksel nodig dan kan u het attest aanvragen bij het Ministerie van Defensie op volgend adres:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Tel. 0800 333 48 
mail: dghr.hrgan@mil.be

Bedrag

Een militieattest is gratis.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • militieattest of de laatst ontvangen militiedocumenten