versie voor blinden en slechtzienden
college
gemeenteraad
raadscommissie
ocmw-raad
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
gemeentesecretaris
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
pwa
politie
brandweer
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
rijbewijs
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
reizen
sport
sportregio Noorderkempen
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
pwa
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
bedrijvengids
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
kort parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
bezienswaardigheden
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

milieu

 
De milieudienst neemt het gemeentelijk natuur- en milieubeleid ter harte. Voorbeelden hiervan zijn het milieubeleidsplan, natuurontwikkelingsplan, sensibilisering en educatie op vlak van milieu en natuur. U kan bij ons terecht met uw aanvragen in het kader van milieu- en natuuraanvragen.

Ook het afvalbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de milieudienst. Hierbij gaat het om de huisvuilophaling, compostactie en milieustraat.

De milieudienst verzorgt ook het secretariaat van de milieuraad, klik hiervoor meer info over dit adviesorgaan.

 Ons aanbod
afval
duurzaamheid
hinder
kringwinkel
milieubeleidsplan
milieustraat
pesticiden
politieverordening over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
retributie op het beschikbaar stellen van bijkomende blauwe zakken
sluikstorten
stoken
uitvoeringsbesluit Vlaamse regering 1 oktober 2004
vergunningen
 MEER
 

Praktisch

Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
(014) 69 80 71
mail ons
openingsuren
 

Nieuws

Wil jij ook geen ratten in je huis of tuin?
Bekendmaking - Jespers LV - Beslissing over een omgevingsvergunning - Visweg 4 – het verder exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf
 

Relevante thema's

bouwen en verbouwen
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070 - fax. +32 (0) 14 698071
Disclaimer
© Baarle - LCP nv