versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

E-LOKET

 

 Meldingskaart

 
 

Ik wens het volgende te signaleren : (stip probleem aan en geef de juiste plaats, straat en nummer in de omschrijving).

beschadigd wegdek defecte openbare verlichting  paal nr.
herstellen fietspad / voetpad milieuproblemen
sluikstort / zwerfvuil huisvuilophaling
verstopte riool / gracht onderhoud openbaar groen
verkeershinder parkeerproblemen
geluidshinder verkeerssignalisatie
geurhinder andere problemen
Omschrijving:
(geef een nauwkeurige omschrijving en vermeld indien mogelijk de juiste plaats, straat en huisnummer)
Opgelet anonieme klachten worden niet behandeld!


AFZENDER

Naam *
Straat + huisnummer*
Postcode + gemeente*
Telefoonnummer

* = Verplicht in te vullen

 
 
Typ de code van de afbeelding over in het tekstvak *:

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mail adres* in te vullen
Uw e-mail adres*
verstuur uw formulier
 
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv