Maximum 30 km per uur is nieuwe norm in centrum Baarle

Het grootste deel van Baarle-centrum is nu een zone 30. Gemotoriseerd verkeer mag er nog maximum 30 km per uur rijden. De gemeenten hebben borden geplaatst om de zone aan te duiden.

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau nemen hiermee een volgende stap naar een verkeersveiliger centrum waar het aangenaam vertoeven is voor inwoners en bezoekers.

Sinds de aanleg van de randweg krijgen de straten in het centrum minder verkeer te verwerken. Dit geeft de gemeenten kansen om de straten in het centrum meer als verblijfsgebied in te richten met bredere voetpaden en meer groen. De vernieuwde Generaal Maczeklaan en de Leliestraat en de huidige reconstructie van de Hoogbraak zijn hier goede voorbeelden van.

Een snelheidsverlaging naar 30 km per uur heeft vele voordelen. Trager rijden in combinatie met minder nodeloos optrekken en afremmen leidt tot minder uitlaatgassen en fijnstof, minder geluidsoverlast, een aangenamere leefomgeving en zelfs vlotter verkeer. Een zone 30 kan ook sluipverkeer ontmoedigen zodat de randweg optimaal gebruikt wordt.

Nieuwe snelheidsregimes

Gepubliceerd op vrijdag 29 april 2022