Maatregelen tegen COVID-19 (update 2 juli)

Sinds 27 juni is een nieuwe stap van het Zomerplan in werking getreden: weer een stap dichter bij de terugkeer naar een normaler leven. Omdat het risico op besmetting buiten kleiner is, hebben buitenactiviteiten altijd de voorkeur. Binnen is het erg belangrijk om de ruimte goed en vaak te ventileren en te verluchten. 

Zolang nog niet iedereen gevaccineerd is, blijft het respecteren van de 1,5 meter regel en het dragen van een mondmasker aangeraden.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen tegen COVID-19 die momenteel gelden (update 2 juli)


Ken je de zes gouden regels?

Welke sociale contacten mag ik hebben?

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Welke winkels zijn open?

Zijn cafés en restaurants open?

Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Mag ik van België naar Nederland of andersom?

Hoe gebruik ik het COVID-19 certificaat om te reizen binnen Europa?

Hoe maak in een afspraak voor een PCR-test als ik op vakantie vertrek?

Moet ik de maatregelen blijven volgen als ik gevaccineerd ben?

Mag ik gaan werken?

Ken je de zes gouden regels?

Het blijft belangrijk om altijd, waar je ook bent of wat je ook doet, de zes gouden regels tegen corona te respecteren:

 1. respecteer de hygiëneregels
 2. doe je activiteiten liefst buiten
 3. denk aan kwetsbare mensen
 4. hou afstand (1,5 m)
 5. beperk je nauwe contacten
 6. volg de regels over bijeenkomsten

Daarnaast passen we best deze 10 tips voor een veilige zomer maximaal toe:

 1. laat je vaccineren
 2. was regelmatig je handen
 3. ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 4. test jezelf
 5. kies voor buiten
 6. kleiner is fijner: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 7. iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af
 8. verlucht en ventileer binnenruimtes
 9. hou nog even een veilige afstand
 10. hou het ook op reis veilig

Welke sociale contacten mag ik hebben?

 • Thuis: binnen in huis of in een klein toeristisch verblijf mag ieder huishouden max. 8 personen tegelijk ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
 • Er geldt geen maximum aantal aanwezigen die mogen samen komen, behalve voor evenementen, sporttrainingen, activiteiten in georganiseerd verband, …
 • In het kader van de activiteiten worden groepen gevormd van max. 8 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens een voetbaltraining, bepaalde jeugdactiviteiten of cultuuractiviteiten,…). Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan 8 personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Groepjes van 8
Vorm groepen van max. 8 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) bij bijeenkomsten en activiteiten, behalve als je activiteit dat echt niet mogelijk maakt. Tijdens eenzelfde bijeenkomst of activiteit moeten deze groepjes dezelfde samenstelling houden. Groepen van meer dan 8 personen zijn toegestaan als deze personen tot hetzelfde huishouden behoren.

Social distancing
De regels van social distancing blijven gelden, maar er zijn uitzonderingen zoals:

 • voor personen die onder hetzelfde dak wonen onderling
 • voor kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar
 • voor personen die elkaar thuis mogen ontmoeten (al blijft het sterk aanbevolen om in deze situaties de afstand te bewaren, een mondmasker te dragen en de ruimte goed verluchting door ramen en deuren te openen)
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds
 • voor de 8 personen onderling die tot een groepje behoren in het kader van de toegelaten bijeenkomsten en activiteiten
 • wanneer dit onmogelijk is door de aard van de activiteit

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (behalve discotheken en dancings) zijn open voor het publiek, zowel binnen als buiten.

Bezoekers van deze inrichtingen mogen worden ontvangen in groepen van maximum 8 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan 8 personen zijn toegestaan als zij tot hetzelfde huishouden behoren.

De discotheken en dancings zijn nog steeds gesloten voor het publiek, tenzij voor de organisatie van activiteiten die toegelaten zijn.

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Burgerlijke en religieuze huwelijksceremonies

 • Binnen: max. 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een huwelijk in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw
 • Buiten: max. 400 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een huwelijk voor zover deze buiten worden georganiseerd op plaatsen die hiervoor bestemd zijn (bij een burgerlijk huwelijk is dit de plaats die hiervoor door de gemeente wordt aangeduid)

In beide situaties moeten een aantal minimale regels nageleefd worden, zoals het respecteren van de social distancing, het dragen van een mondmasker, het respecteren van de regels rond samenscholingen, ...

Trouwreceptie of feest
Voor recepties en banketten gelden er verschillende regels, afhankelijk van waar het feest gehouden wordt: thuis (binnen of buiten), in een horecazaak of in een receptie- of feestzaal.

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Uitvaartplechtigheden

 • Binnen: max. 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een uitvaartceremonie in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn
 • Buiten: max. 400 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie

In beide situaties moeten een aantal minimale regels nageleefd worden, zoals het respecteren van de social distancing, het dragen van een mondmasker, het respecteren van de regels rond samenscholingen, ...

Koffietafels
Koffietafels zijn toegelaten volgens de regels die gelden voor de horeca.

Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.

Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs, … worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Lees hier hoe je het juiste mondmasker kiest

Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Het correct dragen van een masker dat de mond en neus bedekt, is in elk geval verplicht:

 • wanneer het onmogelijk is om 1,5 m afstand te houden en op druk bezochte plaatsen (zowel in de private als de publieke openbare ruimte)
 • in de winkels en winkelcentra
 • op het openbaar vervoer
 • op de plaatsen waar horeca-activiteiten zijn toegelaten (tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten)
 • in de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals cultureel centrum
 • in musea en de bibliotheek
 • in conferentiezalen en auditoria
 • in de gebouwen voor de eredienst (bv. kerken)
 • voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd zijn
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen (wanneer dit buiten wordt georganiseerd en het publiek verplicht is om te blijven zitten, mag het mondmasker afgezet worden als men zit)
 • tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons

Let op: het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming. Het stelt je niet vrij van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

Welke winkels zijn open?

Winkels

Alle winkels in België zijn open voor het publiek.

Als je gaat winkelen moet je de volgende regels die daarbij gelden, correct naleven:

 • kom niet naar de winkel als je ziektesymptomen hebt
 • volg de zes gouden regels strikt op
 • hou 1,5 meter afstand van andere klanten en van het winkelpersoneel, ook in de wachtrij buiten
 • het dragen van een mondmasker is verplicht
 • ontsmet je handen en raak alleen de producten aan die je nodig hebt
 • volg de instructies van het winkelpersoneel

Alle vormen van dienstverlening aan en in huis en huis-aan-huisverkoop zijn toegelaten.

Zijn cafés en restaurants open?

Cafés, restaurants en andere eet- en drankgelegenheden mogen tot 1.00 uur open zijn, zowel binnen als buiten.

Hier gelden volgende voorwaarden:

 • max. 8 personen per tafel (tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort)
 • minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • het nuttigen van eten en drinken mag alléén zittend aan tafel
 • bediening aan de bar is niet toegestaan
 • klanten blijven aan hun eigen tafel zitten
 • respecteer het sluitingsuur van 1.00 uur
 • draag een mondmasker, behalve wanneer je aan tafel zit
 • volg altijd de instructies van het horecapersoneel op
 • het geluidsniveau binnen mag 80 decibels niet overschrijden

Afhaalmaaltijden en -dranken mogen aangeboden worden tot 1.00 uur.

Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Activiteiten in georganiseerd verband zijn voor iedereen (ongeacht leeftijd) mogelijk. Dit zijn activiteiten georganiseerd door een vereniging of een club en gebeurt in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter.

Om als club of vereniging te kunnen worden beschouwd, moeten er minstens geldige statuten met een duurzame/continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur zijn. Dat moet kunnen worden aangetoond.

Deze georganiseerde activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden, en moeten minstens volgende regels naleven:

 • een of meerdere groepen van max. 100 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen
 • in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
 • overnachting is toegelaten
 • de deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep
 • elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door 1 of meerdere gezinsleden

Mag ik gaan werken?

Telethuiswerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

De bedrijven nemen de passende preventiemaatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Bedrijven lezen hier meer info over de maatregelen die ze moeten nemen

Staat het antwoord op je vraag hier niet?

Raadpleeg de informatie op www.info-coronavirus.be  of bel 0800 14 689