Maatregelen tegen COVID-19 (update 11/06)

Sinds 9 juni is de eerste stap van het Zomerplan in werking getreden, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers. Omdat het risico op besmetting buiten kleiner is, hebben buitenactiviteiten nog steeds de voorkeur. Binnen is het erg belangrijk om de ruimte goed en vaak te ventileren en te verluchten. 

Blijf nog steeds de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, volgen.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen tegen COVID-19 die momenteel gelden.


Ken je de zes gouden regels?

Welke sociale contacten mag ik hebben?

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Welke winkels zijn open?

Zijn cafés en restaurants open?

Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...) ?

Mag ik van België naar Nederland of andersom?

Wanneer moet ik in quarantaine en mij laten testen?

Mag ik gaan werken?

Ken je de zes gouden regels?

Het blijft belangrijk om altijd, waar je ook bent of wat je ook doet, de zes gouden regels tegen corona te respecteren:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5 m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Welke sociale contacten mag ik hebben?

Op de openbare weg en in de openbare ruimte

 • overdag (tussen 5 uur en middernacht) mag je met max. 10 personen zijn (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
 • ’s nachts (tussen middernacht en 5 uur) mag je met max. 4 personen zijn (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
 • leden van eenzelfde huishouden mogen altijd samen buiten zijn, ongeacht het uur en ongeacht de grootte van dat huishouden

Op plaatsen die niet openbaar zijn (zowel binnen als buiten)

 • samenscholingen van meer dan 50 personen (inclusief kinderen tot en met 12 jaar) zijn verboden

Thuis

 • binnen in huis of in een toeristisch verblijf) mag ieder huishouden max. 4 personen tegelijk ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
 • buiten (in de tuin of op het terras) mag je met max. 50 personen (inclusief kinderen tot en met 12 jaar) samenkomen

Groepjes van 4
Vorm bij deze toegelaten samenscholingen en activiteiten groepen van max. 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), behalve als je activiteit dat echt niet mogelijk maakt. Tijdens eenzelfde bijeenkomst of activiteit moeten deze groepjes dezelfde samenstelling houden. Groepen van meer dan 4 personen zijn toegestaan als deze personen tot hetzelfde huishouden behoren.

Social distancing
De regels van social distancing blijven gelden, maar er zijn uitzonderingen zoals:

 • voor personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • voor kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
 • voor de 4 personen onderling die tot een groepje behoren in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten

Welke activiteiten zijn toegelaten?

Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (behalve discotheken en dancings) zijn opnieuw open voor het publiek, zowel binnen als buiten:

 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken (de bibliotheek in Baarle is internationaal, en moet daarom zowel aan de Belgische als aan de Nederlandse maatregelen voldoen)
  lees hier meer over de bibliotheek in Baarle
 • culturele centra (het Cultuurcentrum Baarle (CCB) is internationaal, en moet daarom zowel aan de Belgische als aan de Nederlandse maatregelen voldoen)
  lees hier meer over de maatregelen van het CCB
 • musea
 • buitenspeeltuinen
 • natuurparken, pretparken, dierentuinen en dierenparken
 • zwembaden
 • gebouwen voor de eredienst (kerken)
 • sportinfrastructuren
 • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen
 • sauna’s
 • brocante- en rommelmarkten
 • feest- en receptiezalen
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • ...

Bezoekers van deze inrichtingen mogen worden ontvangen in groepen van maximum 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan 4personen zijn toegestaan als deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Deze groepen mogen niet van samenstelling wisselen tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit.

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij huwelijken?

 • Binnen: max. 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een huwelijk in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw
 • Buiten: max. 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een huwelijk voor zover deze buiten worden georganiseerd op plaatsen die hiervoor bestemd zijn
  - ingeval van een burgerlijk huwelijk is dit de plaats zijn die hiervoor door de gemeente wordt aangeduid
  - ingeval van een religieus huwelijk mag deze plaats zich niet op of aangrenzend aan het openbaar domein bevinden  

In beide situaties moeten een aantal minimale regels nageleefd worden, zoals het respecteren van de social distancing, het dragen van een mondmasker, het respecteren van de regels rond samenscholingen, ...

Trouwreceptie of feest
Voor recepties en banketten gelden er verschillende regels, afhankelijk van waar het feest gehouden wordt: thuis (binnen of buiten), in een horecazaak of in een receptie- of feestzaal.

Hoeveel mensen zijn toegelaten bij begrafenissen of crematies?

Uitvaartplechtigheden

 • Binnen: max. 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een uitvaartceremonie in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn
 • Buiten: max. 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie

In beide situaties moeten een aantal minimale regels nageleefd worden, zoals het respecteren van de social distancing, het dragen van een mondmasker, het respecteren van de regels rond samenscholingen, ...

Koffietafels
Koffietafels zijn toegelaten volgens de regels die gelden voor de horeca.

Wat moet ik verstaan onder een mondmasker dat toegelaten is?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.

Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs, … worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Lees hier hoe je het juiste mondmasker kiest

Waar moet ik een mondmasker opzetten?

Het correct dragen van een masker dat de mond en neus bedekt, is in elk geval verplicht:

 • wanneer het onmogelijk is om 1,5 m afstand te houden en op druk bezochte plaatsen (zowel in de private als de publieke openbare ruimte)
 • in de winkels en winkelcentra
 • op het openbaar vervoer
 • op de plaatsen waar horeca-activiteiten zijn toegelaten
 • in de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals cultureel centrum
 • in musea en de bibliotheek
 • in conferentiezalen en auditoria
 • in de gebouwen voor de eredienst (bv. kerken)
 • voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd zijn
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen
 • tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons

Het mondmasker mag occasioneel afgezet worden om te eten en te drinken, of wanneer de aard van de activiteit het dragen ervan onmogelijk maakt (bv. tijdens intensief sporten).

Let op: het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming. Het stelt je niet vrij van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

Welke winkels zijn open?

Winkels

Alle winkels in België zijn open voor het publiek.

Als je gaat winkelen moet je de volgende regels die daarbij gelden, correct naleven:

 • kom niet naar de winkel als je ziektesymptomen hebt
 • volg de zes gouden regels strikt op
 • volg de instructies van het winkelpersoneel
 • je mag winkelen in groepjes van max. 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld, of met de personen die tot je huishouden behoren
 • hou 1,5 meter afstand van andere klanten (die niet tot je gezin of je groepje behoren) en van het winkelpersoneel
 • raak alleen de producten aan die je nodig hebt
 • het dragen van een mondmasker is verplicht

Fotografen mogen in hun lokalen 4 personen tegelijk ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.  Ze mogen meer dan 4 personen ontvangen als dat leden van hetzelfde huishouden zijn. 

Alle vormen van dienstverlening aan en in huis en huis-aan-huisverkoop zijn weer toegelaten.

Zijn cafés en restaurants open?

Cafés, restaurants en andere eet- en drankgelegenheden mogen tot 23.30 uur open zijn, zowel binnen als buiten.

Hier gelden volgende voorwaarden:

 • max. 4 personen per tafel (tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort)
 • minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • het nuttigen van dranken en maaltijden mag alléén buiten en al zittend aan tafel
 • bediening aan de bar is niet toegestaan
 • klanten blijven aan hun eigen tafel zitten
 • respecteer het sluitingsuur van 22.00 uur
 • klanten mogen kortstondig naar binnen om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om naar het open terras te gaan of om de rekening te betalen
 • draag een mondmasker, behalve wanneer je aan tafel zit
 • volg altijd de instructies van het horecapersoneel op
 • het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden

Afhaalmaaltijden en -dranken mogen aangeboden worden tot 23.30 uur.

Zijn activiteiten van mijn vereniging toegelaten (jeugdvereniging, sportclub, ...)?

Activiteiten in georganiseerd verband kunnen voor iedereen (ongeacht leeftijd) hernemen. Dit zijn activiteiten georganiseerd door een vereniging of een club en gebeurt in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter.

Om als club of vereniging te kunnen worden beschouwd, moeten er minstens geldige statuten met een duurzame/continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur zijn. Dat moet kunnen worden aangetoond.

Deze georganiseerde activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden.

Vanaf 9 juni 2021

 • met max. 50 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen
 • in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
 • zonder overnachting
 • de deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep
 • elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door max. 1 lid van hetzelfde huishouden
 • de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke

Vanaf 25 juni 2021

 • met max. 100 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen
 • in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
 • overnachting is toegelaten
 • de deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep
 • elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door max. 1 lid van hetzelfde huishouden
Staat het antwoord op je vraag hier niet?

Raadpleeg de informatie op www.info-coronavirus.be  of bel 0800 14 689