Kampvuur

Er is een permanente kampvuurplaats ingericht op de jeugd- en sportterreinen 't Sonneveld in Zondereigen. De brandweer heeft hiervoor in 2018 een positief brandpreventieverslag afgeleverd.

Jeugdverenigingen die er op kamp zijn, kunnen er op een veilige manier hun kampvuur houden. Zij moeten wel vooraf toelating vragen aan de gemeente en de brandweer en rekening houden met de veiligheidsvoorschriften van de brandweer.

Voorwaarden

 • Het kampvuur wordt gehouden in de aangelegde kampvuurkring (afgeboord met stenen of in een metalen kuip) op een ondergrond zonder begroeiingen. Locatie kampvuur - Sonneveld.pdf98 Kb(pdf)
 • Het gebruik van brandversnellers (benzine, gasolie of andere brandstoffen) voor het aansteken van het vuur wordt verboden. Enkel zuiver hout mag gebruikt worden als brandstof voor het kampvuur.
 • De maximale diameter van het kampvuur bedraagt 2 meter.
 • Er moet een veiligheidszone gevormd worden rond de verbrandingszone. Deze zone is enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de organisatie. Deze personen mogen geen kleding dragen die vervaardigd is uit makkelijk brandbare kledij (bv. synthetische kledij, ...).
 • De organisator moet erop toezien dat er binnen de veiligheidszone geen obstakels zijn waarover men kan vallen en/of struikelen. 
 • De voorraden te verbranden hout worden opgeslagen op minimum 8 meter van de vuurhaard om overslag van het vuur te vermijden.
 • De nodige maatregelen worden getroffen om eventueel vliegvuur onmiddellijk te doven en het verspreiden van het vuur over de grond te voorkomen.
 • Er zijn voldoende blusmiddelen binnen handbereik (snelblustoestellen, water, ...).
 • Als er op het terrein tenten staan, moeten de zeilen van deze tenten vervaardigd zijn uit moeilijk ontvlambaar materiaal.
 • De terreinen moeten altijd goed bereikbaar blijven voor de voertuigen van de hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) - de toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde voertuigen, constructies, ...
 • Ten minste één meerderjarige is verantwoordelijk voor de veiligheid en houdt permanent toezicht tot het ogenblik dat het vuur volledig gedoofd is. Na uitdoving van het vuur worden de vuurresten zorgvuldig met aarde of zand bedekt en overvloedig met water overgoten. Het afval moet nadien verwijderd  worden.
 • De organisator moet beschikken over een GSM of telefoontoestel voor een eventuele melding aan de brandweer.
 • Het kampvuur kan enkel georganiseerd worden als de weersomstandigheden dit toelaten. Als er sprake is van een verhoogd risico kan het zijn dat de toestemming ingetrokken wordt. Er zijn 2 factoren die het risico bepalen nl. de windsnelheid en de code bos- en heidebrand. 
 • Een medewerker van de organisatie wordt aangeduid om bij een eventuele oproep de hulpdiensten op te vangen (op de openbare weg).

Procedure

 • Minimaal twee werkdagen op voorhand vraagt de organisator toelating aan de gemeente en de brandweer voor het houden van een kampvuur.
 • Twee uur voor aanvang van elk kampvuur neemt de organisator telefonisch contact op met de brandweer via het nummer 014 42 22 22 om het risico in te schatten. De brandweer kan alsnog de toestemming intrekken als het risico door de weersomstandigheden te groot is. 

Meer info