Huwelijksjubilea

Alle echtparen die hun 50-, 60- of 65-jarig huwelijk vieren, worden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Bij deze gelegenheid krijgt het echtpaar een bezoek van een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen en ontvangen ze een geschenk als aandenken.

Een medewerker van de dienst burgerzaken neemt vooraf contact op met het echtpaar om praktische afspraken te maken.