Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Telefonische hulp

De medewerkers van de belastingdienst kunnen je telefonisch helpen bij het indienen van je belastingaangifte. Kreeg je vorig jaar al telefonische hulp bij het invullen van je belastingaangifte? Als je telefoonnummer gekend is, kreeg je normaal gezien al een telefoontje van een medewerker van de belastingdienst om een afspraak te maken. Zoniet, kan je zelf een afspraak maken.

  • Wil je telefonisch samen met een medewerker van de belastingen je aangifte laten invullen? Maak een afspraak via (02) 575 56 66.
  • Heb je een vraag over je voorstel van vereenvoudigde aangifte?  Bel naar (02) 575 44 50.

Zitdag op 20 juni in Merksplas

De belastingdienst komt niet meer naar Baarle-Hertog om een zitdag te organiseren. Het gemeentebestuur heeft daarom een samenwerking opgezet met buurgemeente Merksplas om onze inwoners de kans te geven hun belastingaangifte daar te laten invullen. De zitdag in Merksplas zal plaatsvinden op dinsdag 20 juni in het Sociaal Huis aan de Markt 11.

Wie kan er terecht voor zijn belastingaangifte?

De zitdag is bedoeld voor particulieren, niet voor zelfstandigen of ondernemingen. Je kan er alleen terecht na afspraak door contact op te nemen met het Sociaal Huis van Merksplas om een tijdslot te reserveren.

Wanneer kan ik er terecht?

Na het reserveren van een tijdslot kom je op dinsdag 20 juni 2023 naar het Sociaal Huis, Markt 11 in Merksplas. Daar zijn gesprekslokalen om je belastingaangifte te laten invullen door één van de medewerkers van de FOD Financiën.

Hoe kan ik een tijdslot reserveren?

Een tijdslot reserveren kan vanaf vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 13 juni 2023. Dat kan door te bellen op werkdagen in de voormiddag en op maandagavonden tussen 18 en 20 uur naar 014 63 94 80 of te mailen naar sociaalhuis@merksplas.be.

Je krijgt een tijdslot toegewezen dat je niet kan kiezen of veranderen. De beschikbare plaatsen worden chronologisch opgevuld. Respecteer je tijdslot en kom stipt op tijd, zodat andere mensen niet in de problemen komen bij hun aangifte. Als je geen tijdslot gereserveerd hebt, kan je aangifte ook niet ingevuld worden.

Wil je langskomen voor meerdere aangiftes?

Wil je naast je eigen aangifte ook langskomen voor de aangifte van één of meerdere andere personen? Dan moet je meerdere tijdsloten reserveren en volmachten laten invullen.

Download het volmachtformulier taxonwebinvulsessiesvolmacht-1.pdf1,7 Mb(pdf) of haal er één op op het gemeentehuis. Geef duidelijk aan voor hoeveel personen je komt als je je tijdslot reserveert. Per tijdslot wordt er maar één aangifte ingevuld.

Wat breng je mee?

  • je eID of (vervangend) identiteitsbewijs
  • al je fiscale attesten (bv. attest kinderopvang, woonkrediet, dienstencheques, pensioensparen…)

Kom je een aangifte laten invullen voor iemand anders, vergeet dan ook niet:

  • je eigen eID of (vervangend) identiteitsbewijs
  • het volmachtformulier ingevuld mee te brengen
  • een kopie mee te brengen van het identiteitsbewijs van de volmachtgever
  • alle fiscale attesten (bv. attest kinderopvang, woonkrediet, dienstencheques, pensioensparen…) van de volmachtgever.

Als je deze documenten niet kan voorleggen, kan je aangifte niet in orde worden gebracht!

Gepubliceerd op donderdag 25 mei 2023