Hulp bij administratie

Heeft u moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan de maatschappelijk assistent u hierbij helpen.