Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Een grafconcessie is een recht van gebruik dat de gemeente u verleent voor een grafplaats op gemeentelijke eigendom. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk. 

Hoe aanvragen?

Een concessie kan worden aangevraagd door de echtgenoot, partner, bloed- of aanverwanten, maar ook door derden. Het aanvraagformulier voor concessies krijgt u bij de begrafenisondernemer.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kan u ook langskomen op het gemeentehuis.

Wanneer u geen concessie neemt, dan blijft de laatste rustplaats 10 jaar behouden. Dit is gratis. De omzetting van een begraving zonder concessie naar een begraving met concessie is uitgesloten. 

Prijs

  • Graf: 185 € per vierkante meter (= 371,84 € per persoon)
  • Urnenkelder: 309,87 €
  • Columbariumnis: 309,87 €
  • Asverstrooiing: gratis (aanvraag naamplaatje is mogelijk)

Geldigheid

De concessie is geldig voor 30 jaar en start op de datum van begraving of bijzetting.

Hernieuwing concessie

Een jaar voor het verstrijken van de concessie kondigt het gemeentebestuur de procedure tot hernieuwing van een concessie aan. Dat gebeurt aan de ingang van het kerkhof en aan het graf zelf via aanplakking. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Een hernieuwing kan ook worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag het graf verwaarloosd is. Verwaarlozing kan bovendien leiden tot het afschaffen van de concessie.