Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert het lokaal bestuur over een lokaal gezondheidsbeleid. De leden zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten uit de gezondheidssector. De focus ligt op preventie.

Onder impuls van de Gezondheidsraad ondertekende het lokaal bestuur van Baarle-Hertog het “Charter voor een Gezonde Gemeente”. Als Gezonde Gemeente wil de gemeente Baarle-Hertog haar inwoners stimuleren tot een gezond leven in een gezonde omgeving.