Gewestplan

Een gewestplan is een bestemmingsplan die de grote bestemmingsgebieden op Vlaams niveau vastlegt. Aan deze bestemmingszones zijn altijd voorschriften verbonden.

Sinds 2000 worden geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer doorgevoerd. Een wijziging, en tevens verfijning van de bestemmingen gebeurt door de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP). Ze vervangen geleidelijk aan de gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

Via deze link kan je inzoomen op Baarle-Hertog en zo het gewestplan bekijken.