Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe elke derde donderdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De raadsvergaderingen zijn te beluisteren via de Lokale Omroep Baarle.

Samenstelling