Gemeentelijke werkingssubsidie voor socio-culturele verenigingen

Erkende socio-culturele verenigingen kunnen een werkingssubsidie krijgen van de gemeente. Verenigingen die pas gestart zijn in Baarle-Hertog kunnen een startsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiebeleid.