Gemeentelijke saneringsbijdrage

Tot en met 2023 kregen eigenaars van een woning in de gemeente Baarle-Hertog elk jaar een aparte afrekening van de gemeente voor afvoer, de zogenoemde rioolbelasting. Deze factuur verdwijnt en zal vanaf 1 januari 2024 worden vervangen door de gemeentelijke saneringsbijdrage die via de integrale waterfactuur wordt aangerekend aan elke verbruiker. De gemeentelijke saneringsbijdrage is 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Daarnaast kregen inwoners van Baarle-Hertog centrum jaarlijks een aparte heffing van de Vlaamse Milieumaatschappij voor zuivering van het afvalwater. Ook deze aparte factuur verdwijnt. Deze bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt vanaf 1 januari 2024 voor alle inwoners toegevoegd aan de integrale waterfactuur.

Via de integrale waterfactuur draagt iedereen een steentje bij om het verbruikte water af te voeren en opnieuw te zuiveren. De bijdrage voor afvoer wordt geïnvesteerd in het gemeentelijk rioleringsnet. De bijdrage voor zuivering wordt aangewend om collectoren en waterzuiveringsstations te bouwen en te onderhouden en komt ten goede van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).