Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Erkende sportverenigingen uit Baarle-Hertog kunnen ter ondersteuning en stimulering van de kwalitatieve uitbouw en de professionalisering van hun vereniging een subsidie aanvragen bij de gemeente. Verenigingen moeten een bijzonder accent leggen op jeugdsportwerking.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.