versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

gemeenschappelijk orgaan baarle

 

De Belgische gemeente Baarle-Hertog en de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau vormen samen een internationale legpuzzel van 30 enclaves. Deze verwevenheid van de twee gemeenten heeft tot gevolg dat beide gemeentebesturen dagelijks contacten hebben met elkaar en op allerlei beleidsdomeinen samenwerken. Dit is van belang voor het tot stand brengen van een goede gemeentelijke infrastructuur, eenduidige voorzieningen en rechtszekerheid voor de burgers.

Om deze samenwerking in goede banen te leiden,  richtten beide gemeenten in 1998 het "Gemeenschappelijk Orgaan Baarle" (GOB) op. Deze publiekrechtelijke vorm van samenwerking is mogelijk dankzij de “Benelux Overeenkomst inzake Grensoverschrijdende Samenwerking tussen Territoriale Autoriteiten en Samenwerkingsverbanden“.
Dit betekent dat het GOB rechtsgeldige beslissingen kan nemen over het gemeentelijk beleid. Deze beslissingen zijn bindend voor de deelnemende partijen (de bestuursorganen van de gemeenten). Achteraf bevestigt elke gemeenteraad ze nog eens (“bekrachtiging”), zodat ze ook bindend worden voor onze burgers.

Aan het GOB is een tweeledige structuur gegeven: op het niveau van de beide gemeenteraden spreken we over het GOB-plenair, op het niveau van de twee colleges over het GOB-beperkt.
Voorzitterschap en secretariaat wisselen jaarlijks, en beide zijn telkens van de andere gemeente.
In de afgelopen jaren besliste het GOB over zaken zoals het Ruimtelijk Economisch Kaderplan (structuurvisie), het gemeentelijk rioleringsplan, de heraanleg van het gebied rond de Stationsstraat, het oprichten en uitbaten van de milieustraat de uitbreiding van de muziekacademie, uitgangspunten evenementenbeleid, kort parkeren (blauwe zone).gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv