GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert de gemeente bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder kan ze advies geven over over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening zoals stedenbouwkundige verordeningen, vergunningsaanvragen en bezwaarschriften. 

De GECORO van Baarle-Hertog bestaat uit 8 leden:

  • 2 deskundigen, waaronder de voorzitter
  • 1 vertegenwoordiger van de milieu- en/of natuurverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties
  • 1 vertegenwoordiger van de middenstandsorganisaties
  • 1 vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties
  • 2 vertegenwoordigers van de socio-culturele organisaties