versie voor blinden en slechtzienden
college
gemeenteraad
raadscommissie
ocmw-raad
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
bedrijvengids
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

financiën

 

takenpakket

- algemeen financiëel beleid van de gemeente
- opstellen van de gemeentebegroting en de begrotingswijziging
- opstellen van mandaten tot betaling van de facturen en rekeningen
- controle van de uitgaven
- opstellen van de belastingrollen
- behandelen van bezwaren ingediend tegen gemeentebelastingen
- opmaken van bestelbons en controle op de uitvoering en afhandeling van deze bons
- registratie van de inkomende facturen
- opvolging van dossiers met betrekking tot aanbestedingen en offerteaanvragen
- opstellen van facturen en schuldvorderingen te betalen aan de gemeente
- opvolgen van de schadedossiers
- opstellen van de belastingreglementen


 Ons aanbod
aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018
belasting op bouwen en verbouwen
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het centrum
belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen
belasting op het uitstallen van waren en voorwerpen alsmede op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein
belastingreglement op het ophalen en/of verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 2018
belastingsreglement op de aansluiting op het riool
opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018
retributie op het beschikbaar stellen van bijkomende blauwe zakken
 MEER
 

Praktisch

Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
(014) 69 80 71
mail ons
 
IBAN: BE480910 0006 7727
BIC:GKCCBEBB
 
ondernemingsnummer: 0207509427 (niet btw-plichtig)

 
openingsuren
 

Relevante thema's

reglementen
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv