Wat mag en wat mag niet in Baarle-Hertog en in het enclavegebied? (update 06.04)

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot en met 19 april. Ze worden wekelijks geëvalueerd door de Nationale Veiligheidsraad.

Alle inwoners van Baarle-Hertog moeten thuisblijven om contact met anderen maximaal te vermijden. Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden (uitgezonderd gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen).

De belangrijkste regel = BLIJF IN UW KOT – BLIJF THUIS

De gemeente Baarle-Hertog en de politie regio Turnhout kregen de voorbije dagen veel vragen over de toepassing van de coronamaatregelen in het enclavegebied.
Burgemeester Frans De Bont beantwoordt de meestgestelde vragen in vier verschillende video's, afhankelijk van je situatie kan je via de link hieronder de video bekijken die voor jou van toepassing is.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Mogen inwoners van Baarle-Hertog zich nog verplaatsen?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals:

 • woon-werkverkeer
 • absoluut noodzakelijke verplaatsingen: doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheek, tankstation, krantenwinkel, bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, … 
 • fysieke buitenactiviteiten en wandelingen mits inachtname van de social distancing maatregelen. Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. 

Welke winkels blijven open in Baarle-Hertog?

 • de voedingswinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Welke specifieke maatregelen zijn van toepassing voor winkels die openblijven?

Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing regels te respecteren, in het bijzonder de afstandsregel van 1,5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang tot winkels met grote oppervlakten als volgt worden geregeld:

 • één persoon per 10 m² gedurende een maximale periode van 30 minuten,
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Voedingswinkels mogen uitsluitend geopend zijn van 7 uur tot 22 uur.

Wat met markten?

Alle markten in Baarle-Hertog-centrum zijn verboden.
De slager op vrijdagnamiddag in Zondereigen blijft wel behouden omdat er in Zondereigen geen voedingswinkels aanwezig zijn.

Hoe zit het met de horeca?

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, worden gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden. De hotels mogen evenwel openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken en andere gemeenschappelijke ruimtes.

Is de levering van maaltijden en de verkoop van afhaalmaaltijden verboden?

Nee, de levering van maaltijden en de verkoop van maaltijden om af te halen zijn niet verboden mits naleving van social distancing regels en het organiseren van de wachtrijen buiten.
De verkoop van afhaalmaaltijden en de levering van maaltijden mogen enkel tussen 7 uur en 22 uur uitgevoerd worden.

Is het gemeentehuis van Baarle-Hertog nog open?

Ja, maar enkel op afspraak en enkel voor dringende zaken die niet uitgesteld kunnen worden.
De meeste formulieren en attesten  kunnen aangevraagd worden via het e-loket op de website van de gemeente: www.baarle-hertog.be.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer als gevolg van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kan worden nageleefd, wordt uitstel verleend.
Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd.
Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt. 
Lees meer over de impact op alle mobiliteitsopleidingen.

Kan ik nog naar de autokeuring?

Autokeuringen voor particulieren zijn gesloten.
De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.
Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen.
Vanaf 25 maart 2020 zijn de keuringsstations beperkt weer open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Al deze keuringen en herkeuringen gebeuren na afspraak.
Lees meer over de impact op de autokeuring.

Is het containerpark / de milieustraat open?

Neen, het containerpark / de milieustraat in Baarle-Hertog / Baarle-Nassau is gesloten.

Wordt restafval en GFT-afval nog opgehaald?

De ophalingen van huisvuil blijven doorgaan. Het is een essentiële dienst die gegarandeerd blijft. Het actuele nieuws over de afvalophalingen kan gevolgd worden op de facebookpagina van IOK Afvalbeheer.

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen.

Is er opvang in de school?

De opvang wordt voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

 • werken in de gezondheidszorg
 • werken in een essentiële publieke sector, in een vitale sector of in een essentiële dienst
 • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

Zullen de crèches open zijn?

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

Wat met recreatieve buitenactiviteiten (wandelen, fietsen, e.d.)?

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke buitenactiviteit of met de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend en mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter). Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de omgeving van de woonplaats. Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Blijf na deze fysieke activiteit dus nergens ‘rondhangen’ maar ga recht naar huis.
In het kader van deze activiteiten moet men permanent in beweging zijn. Verplaatsingen met de auto voor recreatieve activiteiten zijn niet toegestaan (uitzondering: gezinnen met kinderen van 5 jaar en jonger, en personen met een beperkte mobiliteit).

Mag men nog met niet-familieleden samenkomen om samen te wandelen, fietsen of te sporten?

Alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden, behalve voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

Zijn bezoeken toegelaten aan familie die niet onder hetzelfde dak woont?

Een samenkomst met familie die niet onder hetzelfde dak woont is niet toegelaten, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, …?

Ja.

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

Wat met speelpleintjes?

Alle speelpleintjes zijn gesloten. Alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden, dit geldt ook voor kinderen.

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, Baarle-Hertog, ...)?

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mag ik nog naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Enerzijds om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken en voederen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Is de grens tussen België en Nederland gesloten?

Ja, de grens is gesloten, tenzij voor essentiële verplaatsingen.

Er wordt actief gecontroleerd door de politiediensten.

Mogen inwoners van Baarle-Hertog winkelen in Baarle-Nassau

Ja, maar enkel in voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en banken.

Mogen inwoners van Baarle-Nassau winkelen in Baarle-Hertog-centrum?

Ja, maar enkel in voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en banken.

Is grensarbeid nog toegestaan (inwoners van België die in Nederland werken of inwoners van Nederland die in België werken)?

Ja, woon-werkverkeer is toegestaan. In verband met de strenge grenscontroles is het noodzakelijk dat je beschikt over een attest of verklaring van je werkgever.

Wat met grensarbeiders die werken in vitale sectoren: kunnen zij sneller de grens over?

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.  Het gebruiken van dit vignet op basis van onjuiste informatie is strafbaar. Op de website www.baarle-hertog.be lees je de werkwijze voor dit vignet.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?

Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland) kan zich blijven verderzetten.

Mag ik hulp bieden aan een familielid aan de andere kant van de grens?

Hulp bieden aan kwetsbare personen om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen is toegelaten. Zorg dat je als mantelzorger steeds de juiste naam en het adres van de hulpbehoevende bij hebt zodat de politie dit kan controleren.

 

Meer veelgestelde vragen over het coronavirus

 

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

De overheid neemt elke dag maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze samenleving zo goed mogelijk te laten draaien. De Vlaamse updates over coronamaatregelen informeren je over deze maatregelen en over de impact op de dienstverlening van de Vlaamse overheid, zoals nieuwe premies of tegemoetkomingen, aangepaste openingsuren of gewijzigde procedures.

Schrijf je in voor de Vlaamse updates

 

 

 

 

Gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2020