Wat mag en wat mag niet in Baarle-Hertog en in het enclavegebied? (update 2 juni)

Veelgestelde vragen over de toepassing van de coronamaatregelen in Baarle-Hertog en het enclavegebied. Deze informatie is bijgewerkt tot en met 2 juni 2020.

Deze informatie is van toepassing tot en met 7 juni. Op 3 juni vindt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad plaats. Dan beslist deze raad over de maatregelen voor de komende periode.

Wat is er al zeker?

 • alle soorten evenementen zijn verboden tot en met 30 juni
 • sportwedstrijden zijn verboden tot en met 31 juli
 • massaevenementen (bijvoorbeeld festivals) zijn verboden tot en met 31 augustus

De website www.infocoronavirus.be bevat een volledig overzicht van alle maatregelen en veelgestelde vragen. Met een specifieke vraag kan je de corona-infolijn bellen op 0800 14 689 (of op +32 78 15 17 71 vanuit het buitenland).

 

Algemeen

1. Blijf in uw kot

2. Pas de 5 basisregels toe

3. Contactopvolging

Openbare dienstverlening

4. Is het gemeentehuis van Baarle-Hertog open?

5. Kan ik naar de bibliotheek?

6. Kan ik naar het recyclagepark (milieustraat)?

7. Wordt restafval en GFT-afval nog opgehaald?

8. Is het Cultuurcentrum Baarle open?

9. Zijn de scholen open?

10. Kan mijn kind naar de kinderopvang?

11. Kan mijn kind naar de onthaalmoeder / crèche?

12. Kan ik naar de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen?

Verplaatsingen

13. Mogen inwoners van Baarle-Hertog zich verplaatsen?

14. Kan ik gebruik maken van het openbaar vervoer (De Lijn)?

15. Zijn toeristische verplaatsingen verboden?

16. Mag ik naar mijn tweede verblijf in de Ardennen, aan de Kust, … ?

17. Kan ik rijlessen volgen en mijn rijbewijs halen?

18. Kan ik terug naar de autokeuring?

Winkels en ondernemingen

19. Welke winkels en ondernemingen zijn open in Baarle-Hertog?

20. Welke specifieke maatregelen zijn van toepassing voor winkels die open zijn?

21. Aan welke regels moet ik mij als klant houden tijdens het winkelen?

22. Wie mag naar de winkel in Baarle-Hertog?

23. Mag ik als inwoner van Baarle-Hertog naar de winkel in Baarle-Nassau?

24. Mag ik als inwoner van Baarle-Hertog naar de winkel elders in België?

25. Zijn cafés en restaurants open?

26. Kan ik eten afhalen of laten thuisleveren?

27. Blijft de slager met zijn kraam op vrijdagmiddag in Zondereigen komen?

28. Zijn er steunmaatregelen voor winkels en ondernemingen?

Sociaal leven

29. Onder welke voorwaarden mag ik wandelen en fysieke activiteiten uitoefenen?

30. Mag ik op bezoek bij familie of vrienden?

31. Mag ik mijn partner die niet onder hetzelfde dak woont, of mijn kinderen in het kader van co-ouderschap blijven zien?

Sport en jeugd

32. Welke sporten zijn toegelaten?

33. Mag ik gaan sporten in Baarle-Hertog?

34. Mag ik gaan sporten in Baarle-Nassau?

35. Zijn de speelpleintjes open?

Grensafsluiting en controle van de grensovergangen

36. Is de grens tussen België en Nederland gesloten?

37. Wat moet ik doen als ik toch de grens over moet?

38. Is grensarbeid nog toegestaan (inwoners van België die in Nederland werken of inwoners van Nederland die in België werken)?

39. Wat met grensarbeiders die werken in vitale sectoren: kunnen zij sneller de grens over?

40. Mag ik op bezoek bij familie of vrienden in Baarle of elders in België?

41. Mag ik op bezoek bij familie of vrienden in Nederland ?

42. Mag ik op café of restaurant in Baarle-Nassau?

Mondmaskers

43. Wanneer moet ik een mondmasker dragen?

44. Krijg ik een gratis mondmasker van de gemeente?


Algemeen

1. Blijf in uw kot

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten (voor meer info over noodzakelijke en toegestane verplaatsingen: zie vraag 5).

Sociale contacten moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Meer specifiek moet een mix van verschillende leeftijden worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen. Wanneer contacten niet vermeden kunnen worden, dienen de social distancing maatregelen maximaal gerespecteerd te worden. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende maatregelen toegepast worden (het dragen van een mondmasker…).

2. Pas de 5 basisregels toe

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was vaak je handen met water en zeep.
 3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 4. Beperk je fysieke sociale contacten.
 5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

3. Contactopvolging

Krijgt je ziekteklachten zoals een aanhoudende hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies, pijn aan de borst? Blijf dan meteen thuis en bel zo snel mogelijk naar de huisarts. Zo kan je snel getest worden. 

Blijk je COVID-19 te hebben, dan zal iemand van het contactonderzoek je bellen vanop het nummer 02 214 19 19 om te vragen met wie je contact hebt gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. De contactonderzoekers bellen of bezoeken die contactpersonen dan. Ze krijgen advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. Door mee te werken aan het contactonderzoek bescherm je dus jezelf en je naasten en zorg je er mee voor dat we bedrijven, sportclubs, scholen, openbare plaatsen... open kunnen houden. Samen verhinderen we dat het coronavirus opnieuw opflakkert.

Bekijk hier de video over contactopvolging.

Lees hier meer over contactopvolging.

 

Openbare dienstverlening

4. Is het gemeentehuis van Baarle-Hertog open?

Ja, het gemeentehuis is open. De gemeentelijke diensten, de sociale dienst en de politie werken enkel op afspraak.

gemeente of sociale dienst

 • via telefoon 014 69 80 70, elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.30u en van 13 tot 16.30u (behalve vrijdagnamiddag) en op maandagavond van 17.30 tot 19.30u.
 • via mail gemeente@baarle-hertog.be

politiepost Baarle-Hertog

 • via telefoon 014 69 80 79, wanneer de wijkagent niet bereikbaar is wordt u automatisch doorgeschakeld naar de politie regio Turnhout
 • via mail politie@baarle-hertog.be

Voor veel zaken kan je het digitaal loket van de gemeente gebruiken, zowel voor meldingen als voor diverse aanvragen. Sommige attesten van het Rijksregister krijg je zelfs meteen in je mailbox, deze moet je wel aanvragen met je eID via een laptop of pc.

5. Kan ik naar de bibliotheek?

Vanaf 2 juni kan de bibliotheek in Baarle weer open. De bibliotheek heropent volgens strenge richtlijnen zodat een bezoek veilig kan verlopen.

Je kan voorlopig alleen terecht in de bibliotheek voor het lenen en terugbrengen van boeken of andere materialen. Reserveer je boeken en/of andere materialen best op voorhand om je bezoek aan de bibliotheek zo kort mogelijk te houden. Je ontvangt een e-mail wanneer je reservering klaarstaat. Wanneer je materialen weer ingeleverd moeten worden, ontvang je opnieuw een e-mail. Alle materialen zijn automatisch (en boetevrij) verlengd tot 1 juli.

Voorlopig is de bibliotheek enkel op weekdagen van 10 tot 12u open. De leestafel, de koffiehoek en de toiletten blijven gesloten. Er kunnen geen bijeenkomsten in de bibliotheek plaatsvinden, ook de computers kunnen niet gebruikt worden.

Lees hier meer over de dienstverlening in de bibliotheek Baarle.

6. Kan ik naar het recyclagepark (milieustraat)?

Het recyclagepark is voorlopig alleen op afspraak open voor inwoners van de gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam.

Kom niet als het niet dringend is en blijf zeker thuis als je je ziek voelt!

Inwoners van Baarle-Hertog kunnen op volgende dagen naar het recyclagepark komen (na afspraak):

 • donderdagvoormiddag tussen 10 en 12.30 uur
 • zaterdagochtend tussen 9 en 10 uur

Lees hier hoe je een afspraak maakt.

7. Wordt restafval en GFT-afval nog opgehaald?

De ophalingen van huisvuil blijven doorgaan. Het is een essentiële dienst die gegarandeerd blijft. Het actuele nieuws over de afvalophalingen kan gevolgd worden op de facebookpagina van IOK Afvalbeheer.

8. Is het Cultuurcentrum Baarle open?

Nee, de culturele centra blijven nog gesloten voor het publiek.

Er kunnen geen activiteiten georganiseerd worden voor bezoekers, gebruikers en andere gasten van het Cultuurcentrum Baarle en alle verenigingen die gebruikmaken van het gebouw.

Het Cultuurcentrum is enkel open voor bezoekers van de bibliotheek (voor meer info: zie vraag 5).

9. Zijn de scholen open?

De lessen en activiteiten in het basis- en secundair onderwijs hernemen stapsgewijs en onder strikte organisatorische voorwaarden.

Het personeel en de leerlingen vanaf 12 jaar zijn er toe gehouden om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief.

Scholen waar kinderen opgevangen worden, versterken hun hygiënische maatregelen: geen activiteiten met meerdere klassen tegelijkertijd, blijven inzetten op het wassen van handen, reinigen van schoolmeubilair en het regelmatig verluchten van de lokalen. Schoolreizen zijn verboden tot 30 juni 2020.

De scholen mogen nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking stellen van de leerlingen thuis en kunnen leerlingen die het voorwerp moeten uitmaken van een specifieke opvolging omwille van problemen op school of bijzondere leerbehoeften individueel uitnodigen. Verplaatsingen in dit kader worden toegelaten.

De instellingen van hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering.

Lees hier meer over de heropstart van lessen in de Vrije Basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog (centrum).

Lees hier meer over de heropstart van lessen in de Vrije Basisschool De Horizon in Zondereigen.

10. Kan mijn kind naar de kinderopvang?

Voor de leerjaren waarvoor de lessen nog niet worden hervat wordt er een opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

 • werken in de gezondheidszorg en/of de hulpverleningssector;
 • werken in een essentiële publieke sector;
 • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door een grootouder, die deel uitmaakt van een risicogroep (65+, slechte gezondheid, …) te laten opvangen.

11. Kan mijn kind naar de onthaalmoeder / crèche?

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen beschouwd worden als behorende tot de vaste sociale koker.

Volg altijd strikt de richtlijnen van de onthaalmoeder of crèche van je kind.

12. Kan ik naar de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen?

Indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kan besloten worden om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Lees hier meer over het aanbod van de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen.

 

Verplaatsingen

13. Mogen inwoners van Baarle-Hertog zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten.

Als noodzakelijke verplaatsingen worden onder meer beschouwd:

 • professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);
 • noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, boodschappen, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen etc.);
 • wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:
  - alleen;
  - in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
  - en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon;

uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven.

Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

 • bezoek aan één enkel ander huishouden binnen de beperkingen die zijn toegestaan (onder strikte voorwaarden: zie vraag 30) ;
 • bezoeken aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden;
 • de verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband;
 • de verplaatsing van en naar je tweede verblijf in België
 • andere verplaatsingen die expliciet door de coronamaatregelen zijn toegestaan.

14. Kan ik gebruik maken van het openbaar vervoer (De Lijn)?

Het openbaar vervoer blijft behouden. Het is aanbevolen om het gebruik van openbaar vervoer te vermijden indien je over een alternatief beschikt.

Alle bussen rijden terug naar Nederland. Lijn 460 rijdt naar Baarle-Hertog. Ook alle haltes op grondgebied Baarle-Nassau worden weer bediend.

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.

Lees hier meer over het aanbod van De Lijn.

15. Zijn toeristische verplaatsingen verboden?

Toerisme is verboden op het hele Belgische grondgebied. Toeristische activiteiten of uitstappen zijn niet toegelaten. Ook als je gaat winkelen, mag je hier geen daguitstap van maken.

16. Mag ik naar mijn tweede verblijf in de Ardennen, aan de Kust, … ?

Ja, dit is toegestaan in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben.

Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

 • een huis of een appartement;
 • een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).

Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats.

In campings waar zich tweede verblijven bevinden zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • de bars, de gemeenschappelijke delen van de restaurants en de recreatieve ruimtes zijn gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.
 • speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten, …).

Je mag niet naar je tweede verblijf in het buitenland.

17. Kan ik rijlessen volgen en mijn rijbewijs halen?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden hervat. Het oefenen op de openbare weg wordt beschouwd als een toegestane verplaatsing.

Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot en met 31 december 2020.

Lees meer over de heropstart van rijopleidingen en rijexamens.

18. Kan ik terug naar de autokeuring?

De periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen zijn sinds 4 mei veilig en gespreid opnieuw opgestart in de Vlaamse keuringscentra.

Lees meer over de coronamaatregelen voor technische keuring.

 

Winkels en ondernemingen

19. Welke winkels en ondernemingen zijn open in Baarle-Hertog?

Alle winkels en ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van:

 • de massagesalons
 • de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;
 • de fitnesscentra;
 • de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren

Voor bovenstaande ondernemingen zijn diensten aan huis eveneens niet toegelaten.

De winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

20. Welke specifieke maatregelen zijn van toepassing voor winkels die open zijn?

De winkels en ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden:

 • Het ontvangen van klanten volgens deze modaliteiten:
 • - 1 klant per 10m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten, met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
 • - voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukens), deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen
 • - de onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten
 • - andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie
 • Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

21. Aan welke regels moet ik mij als klant houden tijdens het winkelen?

Voor klanten gelden er volgende voorwaarden als zij naar de winkel gaan:

 • er wordt individueel gewinkeld behalve in geval van een afspraak. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt
 • Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel behalve in geval van een afspraak
 • Het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen
 • Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van je huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

22. Wie mag naar de winkel in Baarle-Hertog?

Inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, en van elders in België en Nederland, mogen naar de winkels van Baarle-Hertog die volgens de geldende maatregelen in België voor publiek mogen open zijn.

23. Mag ik als inwoner van Baarle-Hertog naar de winkel in Baarle-Nassau?

Ja, inwoners van Baarle-Hertog mogen naar de winkel in Baarle-Nassau.

24. Mag ik als inwoner van Baarle-Hertog naar de winkel elders in België?

Ja, inwoners van Baarle-Hertog mogen naar winkels elders in België.

25. Zijn cafés en restaurants open?

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, zijn gesloten voor het publiek. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.

Als je in Baarle-Hertog (of elders in België) woont, is een bezoek aan restaurant of café of een terrasje doen in Baarle-Nassau (of elders in Nederland) verboden.

De hotels en aparthotels mogen open blijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, vergaderzalen en andere gemeenschappelijke ruimtes. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.

26. Kan ik eten afhalen of laten thuisleveren?

Voor wat betreft de restaurants zijn enkel maaltijdleveringen en maaltijden om mee te nemen (take-away) toegestaan tijdens de gebruikelijke openingsuren. Indien klanten buiten moeten wachten dienen de maatregelen van social distancing gerespecteerd te worden.

27. Blijft de slager met zijn kraam op vrijdagmiddag in Zondereigen komen?

Ja, de ambulante slager heeft toelating van de gemeente om op vrijdagmiddag in Zondereigen op de gebruikelijke plaats aan de parochiezaal te staan. Klanten moet zich houden aan de regels van social distancing.

28. Zijn er steunmaatregelen voor winkels en ondernemingen?

Om de zelfstandigen en bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen.

Lees hier meer over de steunmaatregelen in Vlaanderen voor ondernemingen.

 

Sociaal leven

29. Onder welke voorwaarden mag ik wandelen en fysieke activiteiten uitoefenen?

Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze uitgeoefend worden:

 • alleen
 • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven
 • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven.

Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

Ook sporttrainingen in de buitenlucht zijn onder bepaalde voorwaarden toegelaten (voor meer info hierover, zie vraag 32).

30. Mag ik op bezoek bij familie of vrienden?

Beperkte sociale contacten zijn onder strikte voorwaarden mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

In het kader van de beperkte sociale contacten is het toegestaan om een verplaatsing te maken om een ander huishouden te bezoeken. Het is niet de bedoeling om er een (toeristische) daguitstap van te maken.

Het is ieders verantwoordelijkheid om deze beperkte sociale contacten op een correcte manier toe te passen.

31. Mag ik mijn partner die niet onder hetzelfde dak woont, of mijn kinderen in het kader van co-ouderschap blijven zien?

Je partner bezoeken of kinderen in functie van het co-ouderschap bezoeken is een toegestane verplaatsing.

Verplaatsingen van België naar Nederland en andersom in het kader van co-ouderschap en naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont, worden beschouwd als essentiële verplaatsingen en zijn dus toegestaan (voor meer info hierover: zie vraag 36)

 

Sport en jeugd

32. Welke sporten zijn toegelaten?

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

 • in openlucht
 • zonder fysieke contacten
 • indien ze worden uitgeoefend:
  - ofwel alleen
  - ofwel in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen. De sociale afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd
  - ofwel in het kader van regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in het bijzonder georganiseerd door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon

De basisprincipes van de social distancing blijven gelden, daarom is het aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten. Het is niet de bedoeling dat initiatielessen georganiseerd worden.

De noodzakelijke en gebruikelijke infrastructuren voor de uitoefening van de toegelaten sporten mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches, kantines en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan; recreatieve en toeristische activiteiten zijn daarentegen verboden.

33. Mag ik gaan sporten in Baarle-Hertog?

Ja, als je in Baarle-Hertog (of elders in België) of Baarle-Nassau woont, mag je opnieuw naar de trainingen en lessen van je sportclub in Baarle-Hertog. Daarbij moet je je strikt aan de richtlijnen houden (zie vraag 32) en aan de regels van je sportvereniging.

Wie in Baarle-Hertog (of elders in België) woont, mag nog niet naar de fitness of sportschool.

34. Mag ik gaan sporten in Baarle-Nassau?

Nee, als je in Baarle-Hertog (of elders in België) woont, mag je niet naar de trainingen en lessen van de sportverenigingen in Baarle-Nassau. Je mag ook niet naar de zwemles en fitness in Baarle-Nassau.

35. Zijn de speelpleintjes open?

Ja, de openbare speelpleintjes in Baarle-Hertog zijn opnieuw toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar. Daarbij moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 • bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar
 • de volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon

 

Grensafsluiting en controle van de grensovergangen

36. Is de grens tussen België en Nederland gesloten?

Ja, de grens is gesloten, tenzij voor essentiële verplaatsingen. Niet-essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden. Deze maatregel vervalt ten vroegste op 8 juni 2020 maar kan verlengd worden.

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

 • verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer
 • verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten
 • verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren
 • verplaatsingen in het kader van co-ouderschap
 • verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen
 • verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren
 • verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont
 • verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren)
 • verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies
 • verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken
 • verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding
 • verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • verplaatsingen om familieleden te bezoeken, mits naleving van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 30
 • verplaatsingen om te winkelen

Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn hierbij uitgesloten.

37. Wat moet ik doen als ik toch de grens over moet?

Vanuit Baarle-Hertog mag je enkel naar Nederland voor essentiële verplaatsingen (voor meer info over essentiële verplaatsingen: zie vraag 36).

In dat geval moet je altijd in het bezit zijn van je identiteitsbewijs en/of paspoort én een aannemelijk bewijs voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

Wanneer je van Baarle-Hertog naar elders in België gaat, moet je ook de grensovergang passeren (vanuit het enclavegebied). Dit is toegestaan voor alle in België noodzakelijke en toegestane verplaatsingen (voor meer info over noodzakelijke en toegestane verplaatsingen: zie vraag 13). Behalve je identiteitskaart heb je hiervoor geen andere bewijsstukken nodig.

38. Is grensarbeid nog toegestaan (inwoners van België die in Nederland werken of inwoners van Nederland die in België werken)?

Ja, woon-werkverkeer is toegestaan. In verband met de strenge grenscontroles is het aangeraden dat je beschikt over een attest of verklaring van je werkgever.

39. Wat met grensarbeiders die werken in vitale sectoren: kunnen zij sneller de grens over?

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Het gebruiken van dit vignet op basis van onjuiste informatie is strafbaar.

Lees hier meer over de werkwijze voor dit vignet.

40. Mag ik op bezoek bij familie of vrienden in Baarle of elders in België?

Ja, de mogelijkheid om met 4 personen af te spreken (voor meer info over de voorwaarden: zie vraag 30), is er ook voor inwoners van Baarle-Hertog die familie of vrienden in Baarle-Hertog, Baarle-Nassau of elders in België willen bezoeken, of andersom, voor inwoners van België om familie of vrienden in Baarle-Hertog te bezoeken.

 • Wie vanuit België naar Baarle-Hertog komt, ontvangt van de politie bij de grenscontrole een formulier waarbij je onder meer verklaart bij wie je op bezoek gaat in Baarle-Hertog.
 • Wie vanuit Baarle-Hertog naar België gaat, hoeft geen verklaring af te leggen.

41. Mag ik op bezoek bij familie of vrienden in Nederland?

Vanaf 30 mei kunnen ook bezoeken gebracht worden aan familieleden die over de grens wonen, onder dezelfde strikte voorwaarden zoals voor de bezoeken binnen België, (zie vraag 30).

Let op: het bezoeken van vrienden over de grens blijft nog verboden.

42. Mag ik op café of restaurant in Baarle-Nassau?

Nee, als je in Baarle-Hertog woont (of elders in België) mag je niet op café of een terras in Baarle-Nassau, ook niet wanneer je naar de winkel komt in Baarle-Hertog.

 

Mondmaskers

43. Wanneer moet ik een mondmasker dragen?

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of elk ander alternatief zoals bv. een sjaal of bandana.

Het bedekken van mond en neus is verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt
 • voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten
 • in de scholen voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar
 • voor marktkramers en hun personeel
 • voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling

Het bedekken van mond en neus wordt sterk aanbevolen in de openbare ruimte, in winkels en op markten voor de klanten.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Lees hier meer over het correct dragen van mondmaskers.

44. Krijg ik een gratis mondmasker van de gemeente?

Iedere inwoner van Baarle-Hertog vanaf 12 jaar ontvangt een herbruikbaar mondmasker van de gemeente. De gemeente bedeelt de mondmaskers aan huis, samen met twee filters.

Lees hier meer over het correct dragen en onderhouden van mondmaskers, en over de bijgeleverde filters.

Gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2020