Enclavecollege

Het Enclavecollege bereidt de beslissingen van de Enclaveraad voor en voert ze uit, en heeft daarnaast ook nog eigen bevoegdheden in verband met dagelijks bestuur. Het Enclavecollege vergadert maandelijks.

Naast de collegeleden van Baarle-Hertog zetelen ook de leden van het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau in het Enclavecollege.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

Samenstelling