Pensioen uit Nederland

U woont in België en u krijgt een pensioen of uitkering uit Nederland. In welk land u een ouderdomspensioen opbouwt, is afhankelijk van uw situatie. 

Bekijk meer gedetailleerde informatie