Droogte 2020 als ramp erkend

De Vlaamse regering heeft de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp erkend. Ook onze gemeente is opgenomen in de lijst van erkende gemeenten. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft.

Getroffen boeren kunnen gedurende 3 maanden hun aanvragen voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.

De aanvraag kan zowel digitaal als op papier ingevuld worden. De gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen is via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. 

Als je verkiest om de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kan je de aanvraagformulieren downloaden van de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Meer info: tel. 02 553 50 10 of rampenfonds@vlaanderen.be

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021