Dorpsraad Zondereigen

De dorpsraad Zondereigen kan advies uitbrengen over alle dorpsaangelegenheden voor de kern Zondereigen. De dorpsraad stelt jaarlijks een prioriteitenlijst op voor het gemeentebestuur.

Leden van de dorpsraad zijn:

  • David Huet (voorzitter)
  • Kim Pinxteren (secretaris)
  • Loesje Verheyen (penningmeester)
  • Gunter Potters
  • Staf Braspenning
  • Frank Verheyen

Woon je in Zondereigen en heb je een idee of een voorstel waarmee de dorpsraad aan de slag kan gaan? Spreek dan gerust één van de leden aan of stuur een mail.