versie voor blinden en slechtzienden
college
gemeenteraad
raadscommissie
ocmw-raad
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
gemeentesecretaris
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
pwa
politie
brandweer
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
rijbewijs
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
reizen
sport
sportregio Noorderkempen
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
pwa
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
bedrijvengids
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
bezienswaardigheden
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

  Gebruiksvoorwaarden website


De gemeentebesturen van Baarle bieden u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaan de gemeentebesturen alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.


1. Aansprakelijkheid

De gemeentebesturen van Baarle aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij Gemeente Baarle-Hertog, het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 11 - 2387 Baarle-Hertog of bij Gemeente Baarle-Nassau, het college van burgemeester en schepenen, Singel 1 - 5110 AC Baarle-Nassau

De gemeentebesturen hebben veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de gemeentebesturen de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kunnen garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

De gemeentebesturen noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.


2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal en het gemeentelogo, moet via gemeente@baarle-hertog.be  of gemeente@baarle-nassau.nl worden aangevraagd.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de gemeentebesturen van Baarle of aan de organisaties die de gemeentebesturen van Baarle hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen de gemeentebesturen van Baarle en de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Gemeente Baarle-Hertog, het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 11 - 2387 Baarle-Hertog of bij Gemeente Baarle-Nassau, het college van burgemeester en schepenen, Singel 1 - 5110 AC Baarle-Nassau


3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De gemeentebesturen van Baarle controleren deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de gemeentebesturen de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de gemeentebesturen  en de uitbaters van deze sites.

De gemeentebesturen van Baarle aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de gemeentebesturen van Baarle verwijst.


4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die de gemeentebesturen langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de gemeentebesturen van Baarle. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u naar Gemeente Baarle-Hertog, het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 11 - 2387 Baarle-Hertog of bij Gemeente Baarle-Nassau, het college van burgemeester en schepenen, Singel 1 - 5110 AC Baarle-Nassau of mailt u naar gemeente@baarle-hertog.be  of gemeente@baarle-nassau.nl.gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070 - fax. +32 (0) 14 698071
Disclaimer
© Baarle - LCP nv