Dagopvang voor senioren met een zorgbehoefte

Ouderen en zorgbehoevenden willen liefst zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. Dat kan met de hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of thuiszorg.

Erkende dagopvang

Om mantelzorgers te ontlasten en even op adem te laten komen, kan de oudere of zorgbehoevende van maandag tot vrijdag terecht in de dagopvang in onze buurgemeenten. In Ravels is dat bij CADO in Weelde en in Merksplas kan je terecht bij NOAH.

Huiselijke sfeer

Zowel in Weelde als in Merksplas gaat het om een kleinschalige erkende dagopvang. Zo kan er een warme huiselijke sfeer behouden blijven. De meeste bezoekers komen een hele dag, maar je kan vrij kiezen wanneer je komt of vertrekt.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

NOAH Merksplas 

CADO Weelde