Corona-exit - wat mag en wat nog niet?

Op 3 juni besloot de Nationale Veiligheidsraad om de stap naar fase 3 van het afbouwplan goed te keuren. Deze informatie is bijgewerkt tot en met 15 juni.

De website www.infocoronavirus.be bevat een volledig overzicht van alle maatregelen en veelgestelde vragen.

Met een specifieke vraag kan je de corona-infolijn bellen op 0800 14 689 (of op +32 78 15 17 71 vanuit het buitenland).

Samen veilig naar buiten

Zes gouden regels

Mondmaskers

Contactopvolging

Gemeentelijke dienstverlening


Samen veilig naar buiten

Sinds 8 juni is vrijheid de regel en wat niet mag, de uitzondering. Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. Voor alle activiteiten gelden uiteraard nog steeds voorwaarden en moeten de maatregelen die per sector in protocols worden vastgelegd, gevolgd worden.

Let op: sommige activiteiten blijven (voorlopig) verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen (dit zijn specifieke regels voor een sector) konden worden bepaald.

Samenscholingen van meer dan tien personen blijven verboden tot minstens 30 juni 2020.

Blijf de social distancing maatregelen maximaal respecteren. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende maatregelen toegepast worden (zoals bv. het bedekken van de mond en neus).

Volgende inrichtingen blijven in elk geval nog tot 1 juli gesloten:

 • publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden
 • binnenspeeltuinen
 • pretparken
 • bioscopen
 • discotheken en dancings
 • casino’s en speelautomatenhallen
 • wellnesscentra en sauna’s
 • de vaste en tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten, behalve voor activiteiten die niet verboden zijn

België opent op 15 juni de grenzen. Baarle-Hertog kan opnieuw buitenlandse bezoekers en toeristen verwelkomen. Een uitstap of vakantie naar het buitenland is opnieuw mogelijk.

Informeer je vooraf als je naar het buitenland gaat

Zes gouden regels

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 5. Het is mogelijk om wekelijks met tien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze tien personen mogen elke week veranderen.
 6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Mondmaskers  

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of elk ander alternatief zoals bv. een sjaal of bandana.

Het bedekken van de neus en mond is verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
 • voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten.
 • voor marktkramers en hun personeel.
 • voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • voor het horecapersoneel in de zaal.
 • voor het horecapersoneel in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.

Het wordt sterk aanbevolen:

 • in de openbare ruimte en winkels en op markten voor de klanten.
 • voor het personeel in lagere en middelbare scholen.
 • voor leerlingen in het middelbaar onderwijs.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Lees hier meer over het correct dragen van mondmaskers

Contactopvolging

Krijg je ziekteklachten zoals een aanhoudende hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies, pijn aan de borst? Blijf dan meteen thuis en bel zo snel mogelijk naar de huisarts. Zo kan je snel getest worden. 

Blijk je COVID-19 te hebben, dan zal iemand van het contactonderzoek je bellen via het nummer 02 214 19 19 om te vragen met wie je contact hebt gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. De contactonderzoekers bellen of bezoeken die contactpersonen dan. Ze krijgen advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. Door mee te werken aan het contactonderzoek bescherm je dus jezelf en je naasten en zorg je er mee voor dat we bedrijven, sportclubs, scholen, openbare plaatsen... open kunnen houden. Samen verhinderen we dat het coronavirus opnieuw opflakkert.

Bekijk hier de video over contactopvolging

Lees hier meer over contactopvolging

Gemeentelijke dienstverlening

Op de contactpagina van deze website vind je meer informatie over de dienstverlening en (aangepaste) openingsuren van:

 • de gemeentelijke diensten
 • de sociale dienst
 • de politie
 • het recyclagepark (milieustraat)
 • de bibliotheek
 • Cultuurcentrum Baarle
 • Toerisme Baarle
Gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2020