Contactgroep verslaving

Voor elke vorm van verslaving

De contactgroep Verslaving is een ontmoetingsplaats voor verslaafden (drank, drugs, games,...), hun omgeving en hulpverleners. Of het nu gaat om problemen met alcohol, drugs, gokken of een gameverslaving, elke betrokkene bij een verslaving is welkom. Zo kan een ouder van een kind met een verslavingsproblematiek komen luisteren naar de mogelijkheden. Een persoon met een verslaving kan samen met zijn partner komen. Als je iemand mag meebrengen, is de drempel lager om te komen. Je vindt er een luisterend oor, begrip, informatie, en hulp bij je zoektocht naar gepaste hulp.

Ervaringsdragers, ervaren gidsen in verslaving

De contactgroep werkt samen met ervaringsdragers verslaving van de Verslavingskoepel Kempen. De ervaringsdragers hebben het zelf meegemaakt en weten wat het is om geen volledige controle meer te hebben. Ze kennen de hulpverlening en kunnen vanuit hun ervaring informatie geven. De ervaringsdragers verslaving vormen een brug tussen de maatschappelijk werkers van het OCMW, professionele hulp van het CAW en CGG en de verschillende zelfhulpgroepen die in de Kempen aanwezig zijn.

Praktisch

De contactgroep verslaving komt vanaf januari elke tweede en vierde woensdag van de maand samen van 19 tot 21 uur in het CADO, Weeldestraat 5-7 in Weelde. De deelname is gratis.

Meer info en contact

Je kan zelf contact opnemen door te mailen naar baarle-hertog@verslavingskoepel.be of de sociale dienst van het OCMW kan je hiermee helpen.

Meer info vind je op de website van Verslavingskoepel Kempen